keyboards_171005

Tastaturmøte 5.10.2017

Til stades: Børre, Elena, Maja, Sjur

  • SMJ-tastatur: ingen endringar, utforminga er bra som ho er
  • SMA-tastaturet: flytta ï frå Q til Ŋ (D12)

Be Bjørn Hatteng om å laga enklare tastaturillustrasjonar som vi kan dela ut på NetSam-samlinga

Vi må testa heile tida! Bruk tastatura! : D

Ting fleire Windows-maskiner til å testa på (små og billige)