141008

Onsdag 8.10.14

Language planning

Diskusjon om Jussi og Lenes presentasjon i Oslo 13-14.10.14

Diskusjon om websidene våre, og følgende vedtak:

  1. forbedre innholdet i ramma som er (Trond, Ciprian 15.10)
  2. forbedre oversettelser (Jussi, Ivan, Laura/Detmar), deretter
  3. forbedring layout pluss tekniske ting i Forrest (Trond tar opp med Sjur 14.10)
  4. endre layout innafor forrest (også lage ny forside, bilde etc.), ekstern person, januar 2015