141022

Onsdag 22.10.14.

 • Korp
 • Januar-konferansen
  • føredraga
  • praktisk
 • Oulu august 2015 - workshop?
 • Giellatekno - dreg vi i same retning?
 • Diverse
  • Lukking av sme i gammal infra
  • Besøk frå Russland

Korp

Referat frå Korp i Gøteborg

Seminaret var stort (33 stk.) Vi får eit nytt grensesnitt. Vi har møtt folk som bruker Korp.

Cip diskuterte måtar å identifisere forfattar, men ikkje søke på forfattar.

Innhaldsoppdatering

Står att: Filtrering av +Err/Sub i lookup2cg. kvasikode:

 • Der to linjer er identisk, men den eine har Err/Sub, skal Err/Sub-linja bort. (Ciprian, bug #1713)
 • Børre køyrer
 • Lene evaluerer
 • Børre har endra mykje, Ciprian må tilpasse.

Januar-konferansen

sme-sma-føredrag

Feil tal for dekningsgrad. Vi fekk den i retur. Vi diskuterer med Fran i dag.

fad-føredrag

Praktisk

Vi må ha opp registreringa. Trond ser på det med Fran.

Oulu august 2015 - workshop?

Trond orienterte. Det kan evt bli ein "kafeteria", dvs, innføring i bruk av språkteknologiske verkty

Giellatekno - dreg vi i same retning?

Cip:

 • pansamisk ordnett
 • audio, også lyd til tekst (t.d. data frå NRK)
 • dialogmodellering
  • i dag: cg
  • mogleg alternativ: dialogsystemer
  • t.d.: Oahpa-dialoger som talerspråk -- interaksjon med en dialogsystem

Lene:

 • Vi lagar ting som kan bli brukt for det samiske samfunnet, ikkje berre modellar
 • Fylle dem med funksjonelt innhold
 • Forlatar vi s-kurva når ho flatar ut?
 • Try this at home - realistisk uten at det tar for mye ressurser fra oss?

Trond:

 • Fokus:
  • Vi lagar ting som kan bli brukt for det samiske samfunnet, ikkje berre modellar
  • Først og fremst nordsamisk, men også dei andre samiske språka
 • Dette vil vi tilby til andre språksamfunn, primært nordlege

Diverse

 • Lukking av sme i gammal infra
  • Ciprian skal endre og teste sent_proc-skriptet
 • besök frå Russland
  • Dr. Zhenisbek Assylbekov -- 12th December 2014, om MT

Neste veke

Kl. 0800

Saker: Clarin, Konferanse