150218

gt-møte 18.2. 2015

Til stades: Ciprian, Lene, Marja-Liisa, Trond

Saksliste

 • Arbeidet med testrutiner i nyinfra
 • Oppsummering av gjort og ugjort frå tidlegare møter, prioritering
 • Referat frå seminar i forskingsledelse
 • statssekretærbesøk på måndag
 • Stillingar
 • Status sme2smn
 • korpus
 • Talespråk
 • Clarino
 • Evt. andre saker.

Arbeidet med testrutiner i nyinfra

Ciprian arbeider, har ein del spørsmål. Cip og Lene tar det opp etter møtet.

Nye ordklasser: N, V, A, Adv, under arbeid Adpos.

Heller enn å tilpasse kva vi skal ta bort kan vi legge eit merke !NOTLEMMA på dei som ikkje skal med i testen.

Mail 6/2 om ei fil test/data/sjekksmiproper.txt

Sjå gjennom for å sjå etter avvik, t.d. slike:

 • LONDON vind9
 • BERN Haavind9

Oppsummering av gjort og ugjort frå tidlegare møter, prioritering

geo

nds - frå geo/xml

Jf. referat frå desember.

nds

lokalisering

 • finsk (trond gjort noko, står att)
 • ML kan sjå på finsk
 • Sjå på korrektur av norsk

nds-dokumentasjon

Oppdatere den forelda dokumentasjonen

nds-paradigme-generering

Diskusjon om dette.

nds-ordform-forslag-generering

Ryan har eit framlegg

fad-orda i smenob

... unifisert.

Forrest

 1. gtuit til gtuit2 <
 2. dele gtuit og techdoc
 3. la gtuit vere på nett, men endre nmn i gtuit2
 4. svn mv gtuit2 gtuit

Til no:

 • dict hra fått nye namn
 • gtuit2 starta

cg-bin-systemet i dict

frå 70 til 2 filer

Forskingsområder

Dokumentasjon på dei 5 områda, generelt: Betre tekst.

Sidemenyar

hoppar av nede i systemet.

Prioritering

Gruppe 1

 • Ordboksinnhald nobsme-smenob
 • Tekstinnhald på hjemmesidene
 • Oppdatering av pipeline for geo-innhald
 • Lokalisering av nds
 • Info om ordbøkene

Gruppe 2

Dei andre

Referat frå seminar i forskingsledelse

Trond kjem attende til det.

statssekretærbesøk på måndag

Trond snakkar med Sjur, og deretter oss internt.

Stillingar

 • phd sme2smn-prosjektet -- undervegs
 • oahpa-programmerar: kjem (3 år)
 • phd forskingsgruppe -- må vi diskutere
 • vitass sme-korpus: Kimberli Mäkäräinen - NÅR?
  • Lene, Cip, Trond, Kimberli diskutere

Status sme2smn

 1. paradigmer
 2. yamlfiler
 3. lexc
 4. twolc

korpus

Innsamling

Diskusjon med Kimberli.

Filene som forsvann

Kva vil vi ha: Spare

 • referanseversjonar,
 • tre dagar
 • Sjekkerutine: bit-mengde skal vere omtrent like stor
 • Det skal aldri vere slik at repositorium er tomt

Talespråk

 • talespråk: blir no digitalisert (snart ferdig?)
 • Arnfinn skal skrive metadata -- vi bør kanskje involvere oss

Kva skal med: Fornuftige data I kva format skal det med: CMDI

Clarino

Vi får pid frå UB (ressursar i ref frå 3.12.)

Evt. andre saker.

NRK vil ha Divvun-programmet inkludert i web-redigering. Følg opp den.