150318

Giellateknomøte 18.3.2015

Saksliste

 • smenob FAD unifisering
 • Frekvenssortere tekstar på internett
 • Nye stillingar
  • PhD-stipend
  • Programmerar
  • Norsk språkteknologi
  • nobsme-leksikografi

smenob FAD unifisering

Det er mange gamle filer i smenob/inc-mappa. Her bør alle gå gjennom og oppdatere kvar sin fil.

Tiltak:

 1. Vi lager to katalogar i inc:
  1. future_work (med readme-fil som fortel kva som er status)
  2. ready_to_go
 2. Den som eier fila, går gjennom den og enten fjerner eller oppdaterer og flytter til riktig mappe, med en god logmelding om hva dette er.

Web-side for frekvenssortering av lemma og ordformer i tekstar

Nettside: Laste opp fil i .doc-format, få attende frekvenssortert lemma og ordform

Her er foreløpig pipeline (som må forbedres litt for å ta hensyn til ikke disambiguert homonymier):

Første steg er identisk med smesyn (sent-proc.sh -s syn) > analysert_fil
cat analysert_fil | grep '"<' | downcase | sort | uniq -d | sort -nr > wordfrekv.file
cat analysert_fil | grep '"' | grep -v '"<' | sort | uniq -d | sort -nr > lemmafrekv.file
cat analysert_fil | grep '"' | grep -v '"<' | cut -d '"' -f3 | cut -d ' ' -f2 | sort | uniq -d | sort -nr > wordclassfrekv.file

Tiltak:

 • Ciprian ser nærmere på dette og vi bestemmer tidsramme osv på neste møte

Nye stillingar

Programmerar

Utlysningstekst har vært jobba med og er sendt inn til IS

PhD-stipend

Forskingsgruppa Giellatekno gjer framlegg om ei PhD-stilling i samisk språkteknologi. Avhandlinga skal omhandle datamaskinell modellering av samisk grammatikk. Det har vært ansatt flere stipendiater og utlyst flere stipendiatstillinger i samisk de siste månedene, så det vil sannsynligvis være vanskelig å få en søker med master i samisk språk. Vi kunne lage utlysninga for to søkergrupper:

 • samisk master (for jobbe med korpuslingvistikk, leksikografi osv)
 • master språkteknologi/datalingvistikk med kunnskaper/erfaring fra uralske språk (helst samisk)

Tiltak:

 • Trond skriver et notat til ledelsen på IS om dette.

Norsk språkteknologi

Trond orienterte.

nobsme-leksikografi

Vi har en som skal arbeide cirka to månedsverk med å strukturere og forbedre nobsme-ordboka. Vi arbeider med en dokumentasjon, som også kan være nyttig for andre språkpar: /dicts/PrinsippForOrdbokssnuing.html

Tiltak:

 • Trond skriver epost til vedkommende