150520

Giellatekno-møte 20.5.2015

Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

 • Rapport fra Nodalida
 • Rapport fra Giellatekno i Høgskolerådet
 • Arbeid med smesmn MT
 • Ferieavvikling
 • Neste møte

Rapport fra Nodalida

Trond var den eneste fra Giellatekno/Divvun på Nodalida 2015. Han orienterte kort.

Til neste gang vil vi orientere litt meir planmessig om slike konferanser.

Rapport fra Giellatekno i Universitets og Høgskolerådsmøtet

3 x 5 min presentasjon frå 3 ulike miljø. Vår presentasjon konsentrerte seg om temaet, Lene fekk god attendemelding etterpå.

Ting å ta med seg:

 • "Byggesteiner i nord" -- feil å nemne det => fjerne dette lysbildet
 • Vi treng eit alternativt hus, som ikkje er for lingvistar, men for lekfolk. Det vi no har er fornya, men vi treng eit enklare der det i huset står grammatikk, og ikkje alle dei vanskelege orda som står i huset i dag

bidix

Oulu workshop August 16. Our topic is dictionary, which means that we have to prioritate dict work already now. We have to make a plan for writing the presentation, it will probably be an article afterwards.

Work from next week:

 • ML will ask for the fin-smn word list already now, even if dict-work is not finished
 • Trond will compare sme-fin and fin-smn dictionaries, and make a report with what to do
 • ML, Erika will correct finnish words in the sme-fin
 • Cip will script sme-fin + fin-smn to sme-smn
 1. sme-fin/fin-smn
 2. missing smn etter frekvens, manuelt over til sme
 3. missing sme i domene, manuelt over til smn
 4. fonologiske kandidatar
dicts/smefin/src
dicts/finsmn/inc/*.csv
dicts/finsmn/inc/README

Taarna: soittim. Sun loppeed 6.6. räi toimâttiđ sänikirje :)

tf-hsl-m0016:src ttr000$ cat n_smefin.xml|grep '<t '|tr '<' '>'|cut -d">" -f3|grep ' '|wc -l
   742
tf-hsl-m0016:src ttr000$ cat n_smefin.xml|grep '<t '|tr '<' '>'|cut -d">" -f3|grep -v ' '|wc -l
  5405

Oulu 16.-22.8.

Ferieavvikling

 • Trond: Canada: 1.6-22.6, ferie 6.7-3.8
 • Lene: Canada: 1.6-22.6, ferie 6.7-16.8
 • Ciprian: 21.5-3.6 5.6-10.6, ferie 15.6-19.6 17.08-30.08

Neste møte

24. juni 2015