150909

Onsdagsmøte 9.9.

Ciprian, Lene, Marja-Liisa, Trond

Saksliste

 • smesmn MT prosjektet
 • Datamaskiner
 • Professor II, besøk
 • SubEtha Edit programmet

smesmn MT prosjektet

Folk

Miina og Neeta Jääskö skal arbeide med Giellatekno-saker ein dag i veka.

Oppgåver

 • Terminologi for bidix
 • ...

MT-oppsett

 • Apertium på gtweb er nede. (Trond)
 • Installere

http://gtweb.uit.no/mt/testing/ er nede.

Ordbøker

Lemma:

 • fin-smn: Det meste er gjort (simple <tg>)
 • Det er 5500 komplekse, 2000 med eitt komma og 3500 meir kompleks Miina og Cip ser på det.
 • Dette blir ferdig i slutten av september.
 • Neste steg: sme-smn
 • Mens vi ventar:
  • ad-hoc sme-smn bidix med feil smn.
  • Denne kan Neeta bruke til å finne manglande sme-smn.

Ulike måtar å gjere det på:

 1. sjå på sme-freq som manglar i sme-smn og i sme-snart-smn
 2. sjå på MT-relevante sme-tekstar (anna sme-freq)
 3. Vi kan også køyre det gjennom MT-systemet, der vi får med berre dei som ikkje blir laga med dynamisk compound

Tekstsjanger?

Framlegg:

 1. Tradisjonelle forteljingar, tradisjonelt ordforråd
 2. Eit moderne domene med eksisterande parallelltekst <==

Datamaskiner

Trond arbeider vidare med dette.

Professor II, besøk

 • CLEAR: foredrag 23. sept
 • Involvere han artikkelskriving Cree?
 • Samarbeid med Robert
 • Åpen gjesteforelesning om ICALL (involvere RESULT?)

SubEtha Edit programmet

Vi treng modi for see 4: lexc, twolc, jspwiki, cg3 for source code, cg3 output, typos.