150930

Onsdag 30.09.15 Tilstede: Ciprian, Trond, Lene

Saksliste

 1. Rommet her
 2. Clarino
 3. Samarbeidet med Divvun
 4. Samarbeidet oss i mellom
 5. MT projektet
 6. Artikkelliste

Rommet her

 • Vi snakkar med Sjur.

Clarino

 • Ciprian, referat frå Bergensmøte: Comedi metadata editor.
  • Spørsmål: Kor lagre med kva slags PID.
 • Trond og Ciprian lagar materiale.
  • Frekvenslister: lemma, ordform
  • Tekstkorpora
  • Bidirektionale ordbøker

Samarbeidet med Divvun

Trond og Sjur skal ha møte med Eystein om dette på fredag.

Samarbeidet oss i mellom

Hovedansvar for å besvare epost fra brukere:

 • Oahpa + Konteaksta: Lene
 • Ordbøker:
  • NDS teknisk: Ryan (Ciprian)
  • Andre ordbøker teknisk: Ciprian
  • Samisk, Canada: innhold: Lene
  • Uralsk, kvensk: innhold: Trond
 • Korp: Ciprian
 • cgi-bin web-tjenester: Ciprian, Trond
 • svn: Ciprian
 • Servarar: Ciprian

Prinsipp: Send cc til alle som har fått spm.

MT projektet

Bidix

 • Status: 60 strengar er manuelt markert som feil.
 • Bidix kjem snart sme-smn <- sme-fin/fin-smn
  • fin-lenkje som attributt
 • POS
  • frå fst

Vi får så eit script, og oppdaterer .dix i Apertium.

Francis skal sjå på dette.

<e><p><l>amasgiella<s n="n"/><s n="sem_lang"/></l><r>fremmedspråk<s n="n"/><s n="nt"/></r></p><par n="__n"/></e>
<e><p><l>diehtit<s n="vblex"/><s n="tv"/></l><r>vite<s n="vblex"/><s n="pers"/></r></p><par n="__verb"/></e>
<e><p><l>mun<s n="prn"/><s n="pers"/><s n="pl1"/></l><r>vi<s n="prn"/><s n="p1"/><s n="mf"/><s n="pl"/></r></p><par n="__prn-case"/></e>
<e><p><l>ahte<s n="cnjcoo"/></l><r>at<s n="cnjcoo"/><s n="clb"/></r></p></e>
<e slr="1"><p><l>ahte<s n="cnjcoo"/></l><r>og<b/>at<s n="cnjcoo"/><s n="clb"/></r></p></e>

Workshop

Dato. Trond snakkar med Fran. Gt med Fran om transferreglar

Forarbeid

 1. Installere Apertium og finne parallelltekstar
 2. Setje opp pending tests
 3. Gå gjennom tagproblem og løyse dei
 4. Lære/diskutere om transferregler
 5. Sikre oss at vi har eit fungerande system

Forslag til innhold i MT workshop:

 1. Dag 1
  1. Lære om Apertiums moduler - 2 t
  2. Teste med parallelle finsme og finsmn tekster - begynne å se på problemer - 2 t
  3. Hva er arbeidet som skal gjøres og hvordan - 2 t
 2. Dag 2
  1. Bli enig om hvem som skal gjøre hva, og sette igang med arbeidet
  2. Pending tests og regresjonstester - wiki
 3. Dag 3
  1. Sammenlikne sme og smn lingvistisk, morfologiske tagger og derivasjoner - dag 3
 4. Dag 4
  1. Arbeid

Artikkelliste

Vi har fleire lister over artikkellister og icall. Vi diskuterer i løpet av veka.

Ny mappe: art/plan/gt for desse. Lene redigerer og sjekker inn både artikkelliste og ICALL-planliste.