151009

Giellatekno-møte 9.10.15

Ciprian, Lene, Trond

 • Oppdatering
 • Artiklar
 • Opprusting av møterommet
 • Strategi for ekstrahjelp

Oppdatering

Clarino

Første del er ferdig (1/3), Cip har lagt til. Ordbøker som vi kan dele er no i repositorium med permanent URL. Neste steg er korpora og ulike ordlister, også n-gram.

Apertium

Nyttig kurs. Råd: Eksempel i kjeldekoden.

Når ML kjem, korleis gjere det:

 • planlegge først
 • Parallelle tekstar -- Neeta?

Kurs i MT

Framlegg til tidspunkt.

Veke:

 • Veke 45 (2.11.-06.11.)
 • Veke 46 (9.11.-13.11.)

Helg:

 • Dei same helgene (etter dei respektive vekene)

Vi går inn for veke, og diskuterer med dei involverte neste veke.

Artiklar

Deadlines

 • Umeå (9-11.03.16) - 20.10 utvida frist
  • (om brukerlogger?) --
   • kor er dei,
   • når søker dei
   • top-tusen: POS fordeling, sem-tagga oppslag vs sem-tagga heile leksikon
   • error-oppslag: a. manglande ord (og kva kjenner dei att), b. skrivefeil, c. ...
  • Canada + uralske -- A guided tour around the Arctic circle <== // Decolonizing the North - a lingustic prerequisite
 • Tromsø1 Samsymp (2-3.2.16) - 11.11.2015 abstrakt
 • Tromsø2 (4.2.16) - 15.11. Formal approaches to Saami linguistics (inarisamisk morfofonologi?)
 • LREC 15.10.15
 • Uleåborg (vente ein månad eller to for å få med bidix og MT?)
  • SDÁ som kanal?

Opprusting av møterommet

Sjur ringer på måndag.

Strategi for ekstrahjelp

 1. korpus
 2. lingvistisk innhald

Andre ting

 • Betre og brukarvenleg tag-oversikt
 • Søkeeksempel for Korp -- med bilete