151104

Gillateknomøte 4.11.15

Til stades: Ciprian, Lene, Marja-Liisa, Trond

Saksliste

 1. smesmn-prosjektet, oppsummering bidix
 2. Korpusinnsamling
 3. Abstract til iwclul og Tromsø-konferansane
 4. Ymse

smesmn-prosjektet, oppsummering bidix

Trond redegjorde for arbeid som er gjort til nå. Det er mye rydding som må gjøres i bidix.

MWE-lista

Ciprian arbeider videre med denne for å kunne legges til i bidix

Propernouns

Trond har lagt til navn fra smi-lista: x = x

 • Aktuelle navn som oversettingspar
  • Nordsamiske namn
  • Internasjonale tosrpråklege namn (Ruošša)
  • internasjonale namn med samisk etterledd (Thaieana)
  • Internasjonale namn utan samiske komponentar (allereie lagt til)
PÄIKKINOOMAH_LOPÂLŠ_já\ puoh\ majemuš.doc 

Kárášjohka * (PS.1989) Kaarasjoki Karasjok (t) Kj. Taažâ Kárášjuuhâ.
Guovdageaidnu * (PS.1989) Koutokeino (su) Kautokeino (t) kj. Taažâ Kuovdâkiäinu.
Ohcejohka * (PS.1989) Utsjoki Kj. Ucjuuhâ.
Tromsa * (PS.1989) Tromsa Kj. Taažâ Tromsa.
Vilgesmearra * (PS.1989) Vienanmeri Kj. Ruošâ Vielgismeerâ.

Etter Vyeppeemokke er liste over apellativer: smn - sme - sms

Hvor mange finske navn får forlenga rotvokal i bøying? Eks. Laapist/Lappist

Arbeid med propernouns:

 1. Skaffe lister frå det finske sametinget? (ML)
 2. Finne samiske makronamn (sme- og smn-form hos Mattus)
  1. plukke ut par ved hjelp av nordsamiske navn som finnes i langs/sme/src/morphoogy/stems/sme-propernouns.lexc liste (Ciprian)

saanih.oahpa.no

Vi bruker paret som vi har

Korpusinnsamling

Vi får tenke på dette møtet korleis få tak i folk

Nordsamisk-enaresamisk parallelltekster via fin

Vi har ca. 6400 x 2 ord ferdig parallellisert i apertium.

Potensielle ressursar

Leksikalske ressursar og grammatiske konstruksjonar finn vi i sme.

sme2smn parallellkorpus:
freecorpus>ls analysed/sme|c
   580
freecorpus>ls analysed/smn|c
   580

Generelt

Vi treng folk.

Abstract til iwclul og Tromsø-konferansane

 • MT til Samsymp
  • art/2016/samsymp/smesmnMT_abstr.txt 2.3.-veka
  • Abstract Deadline: November 11, 2015
 • Formal grammar
  • Abstract Deadline: November 14, 2015
  • One-page abstract
 • Enaresamisk grammatikk til Formal grammar
 • iwclul
  • 15th November 2015: Paper submission deadline
  • 15th November 2015: Tutorial
  • 20th January 2016: Workshop held in Szeged, Hungary
 • Kielitieteen päivät, mai
 • Umeå: Vi har sendt 3 abstrakt

Fram til mandag: Skriv inn idear for dei to tromsöabstrakta, og deretter samle dei til koherente abstrakt.

Ymse

programmererstillingsintervjuer

Administrasjonen v. Erik tar seg av dette. Vi venter liste. Vi som er med i gruppa, må legge inn i giellatekno-kalenderen våre reiser etc.

Reise til Tübingen

Trond skriver svar til Detmar om tidspunkt.