161019

Giellatekno-møte 19.10.

Til stades: Ailo, Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

 • Morgonsamling
 • Programmerarstilling
 • Oppsummering av Svalbard-seminar
 • High north-søknad
 • Planar for korpusarbeid
 • Se på teknologi for møterom

Morgonsamling

08: 30 om morgonen -- inntil 15 min.

På det store kontoret. Fra i morgen.

Programmerarstilling

Innrettinga vi hadde: Oahpa. Denne innrettinga, eller ei anna?

Tilsetjingsmåte: Programmerar hit? Akkord frå programmerartorg? Fjernarbeid? Kombinasjon? Tilsetjing med arbeidsprøve?

Møte neste veke: tysdag 25.10. kl. 11-12.

Oppsummering av Svalbard-seminar

Hovedtemaene var

 • evt nedlegging/omlegging av studieprogram på bachelor
 • evt nye studieprogram på bachelor
 • forbedring av PhD-utdanning

Språkteknologi var med i to av forslagene som blei lagt fram. Merete har sendt ut forslagene til alle ansatte over mail.

High north-søknad

Bommet på søknadsfristen, derfor ingen søknad.

Planar for korpusarbeid

Ailo jobber for Giellatekno full tid ut januar 2017.

 1. Samle tekst: einspråkleg og parallell
 2. Konvertere tekst
 3. Setningsparallellisere tekst

Teksttypar:

 • Parallellisert tekst
 • L1-tekst (

Innsamling

 • Internett-tekstar forsvinn, og må samlast inn
 • Skjønnlitterære tekstar i digital form (diskettar, ...) i forlaga
 • Samisk høgskoles tekster (det meste er L1)
 • annet

Forbetre metadatafil.doc + fil.doc.xsl

Viktigste metadata

 • title
 • year
 • translated_from
 • author (hvis originalspråket er samisk)
 • author_nat (hvis originalspråket er samisk)
 • translator (hvis oppgitt)
 • translator_nat (hvis oppgitt)
 • place
 • translator_from

Møte om metadata:

 • Trond, Ailo, Børre (snarest mulig)

Møte om korpusstrategi, neste uke

 • Giellatekno + Sjur og Børre

Setningsparallellisering

 • Nyttig for ordbok: nob-sme, potensielt fin-sme
 • MT: Primært sme-smX, sjangeravhengig

Ciprian og Ailo ser på kva som er merka som parallelt

 1. kva er merka
 2. kva er umerka

Desse tilfella er ok:

 • setning = setning
 • setning setning = setning
 • setning = xxx
 • kortsetning = langsetning

Problematisk:

Tilfelle 1:

 • setningA setningB = setningA
 • xxx = setningB

Tilfelle 2:

 • setningC = xxxx
 • xxx = setningC

Tilfelle 3:

 • avbrutt setning = setning
 • andre halvpart = xxx

Teknisk for TCA2: Forbetre anchor.txt?

Se på teknologi for møterom

Kyrre foreslår at vi møtes torsdag 20.10. kl. 13.00

Med: Trond, Lene, Ciprian + Sjur