170111

Onsdagsmøte 11. januar 2017

Tilstede: Ciprian, Trond, Lene

Saksliste

 • Oppsummering av det vi held med på
 • Planar for januar, februar
 • Samisk uke
 • MT-strategi
 • Forskingsgruppepengane, bruk
 • Ymse

Oppsummering av det vi held med på

 • Trond har jobba i workshop med marisk hele første uka av januar, Turku
 • ... og vore med og skrive artikkel om kvensk fst
 • Ciprian har arbeidd med meänkieli, prosjektet er nært publisering
 • Korpusarbeid korp_2016, nærare og nærare (i dag eller i morgon) eit svært bra oppsett (ein ny versjon av korpuset)
  • Ciprian kjem med entryar som manglar POS i sma, smj
 • Lene har jobba med MT:
  • debugget manglende generering i alle språkpar
  • jobba spesielt med sme-nob
  • sme-smn, der bør vi bruke korpus frå finsk side
 • Giellatekno hadde møte med NRK-Sápmi før jul

Planar for januar, februar

Lansere sme-nob i siste veka av januar

Mens Kevin er her

Hvordan lansere?

Arbeid med systemet

 • oversette relevante tekster (fra NRK?)
  • Diskutere med Børre + NRK
 • domenespesifikk missinglist (frå NRK, frå ...)
 • forbedre ordrekkefølge (når Kevin er her?)
 • lage regler for frekvente pp-fraser osv

Teknisk arbeid rundt systemet

 • Sjå på nettside-omsetjinga, kan vi forbetre?
 • Er det feil i last-opp-dokument-funksjonen?
 • Er det mogleg å få opp farta?

Ciprian

Implementering:

 1. Korp
 2. Første versjon av smn-ordbok
 3. Korpilompolo
 4. Revidert smn-ordbok

Artiklar

 • Deadline 16.2. (phd)
 • Artikkel med Tyskland, Deadline mars, oppfølgjing stpb.

Samisk uke

Enare, avhengig av ordboksplanar og lansering der. Trond diskuterer med Hannu.

MT-strategi

 • sme-smn avhengig av Enare
 • smn-sme avhengig av Enare
 • sme-smj på vent til smj-lingvist
 • smj-sme på vent til smj-lingvist
 • sme-sma vanskeleg
 • sma-sme diskutere med Divvun

Forskingsgruppepengane, bruk

 • Innkjøp av maskinvare, Ciprian
 • Sommarjobbar til samiskstudentar (vi diskuterer med samisklærarane)
 • Lage eksempel, ta møte med samiskstudentar

Ymse

Ingen saker.