170323

Giellateknomøte 23.3.2017

Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

 1. Saker fra sist møte
 2. Referat frå Komi
 3. Referat om foredrag for delegasjon frå Tyskland
 4. NRK Sápmi og MT
 5. Disambiguering av Turi

Saker fra sist møte

NDS-ordbøkene

 • Kompilert før samiskveka
  • smesmj er lagt til side fordi vi ikke har lingvist.
  • smesma: for dårleg resultat, lingvistisk arbeid bør på bidix i staden, og det må gjøres i forhold til tekster, ikke ved vurdering av enkeltord.
  • smnfin: Ciprian jobber videre, får feedback frå Miina
  • finsmn er ferdig

smesmn

"Nordsamisk" er framleis der, skal bort: ciprian (i smnfin, smnsme)

ordbøker sme-spa, spa-sme

Ciprian har arbeidd med Angel og Kjell, koden er teknisk fin.

OmegaT

 • HfstTokeniser fungerer i OmegaT (bare i 4.1 og du må sjølv
  • Tomi har lage til javascript, brukar må putte se.hfstol, etc. i rett katalog
 • Divvunprogram integrert: Det må vere ein føresetnad

FST-kurs

Veker som er umogleg: Veke 16, veke 21 (NoDaLiDa), veke 23, 24 (viss Edmonton)

Målgrupper:

 • Folk som arbeider med mari, mansi, PhD-student her
 • Ny person på Divvun?

Nye url-er

Prinsipp: blabla.uit.no, men ikkje 3 bokstavar og

Referat frå Komi

Trond orienterte om sin uke

Allrussisk konferanse for republikkane og dei autonome områda i Russland (20 representert)

Trond holdt foredrag.

Prosjekt med FST for komi

Trond oppsummerte. Plan: første veka i juli

Referat om foredrag for delegasjon frå Tyskland

Lene oppsummerte.

NRK Sápmi og MT

Det kom epost fra NRK Sápmi 20. mars, om samarbeid om MT. Eposten var en oppfølging av møtet 14. desember.

Lene har skrive svar til NRK Sápmi.

Disambiguering av Turi

Vi diskuterte disambiguation.cg3 vs functions.cg3 vs dependency.cg3