170426

Giellateknomøte 26.04.2017

Tilstede: Trond, Ciprian, Lene

Temaer for 2017

To PhD-prosjekt

 • Lene prøver å bli ferdig før sommerferien
 • Ciprian prøver å bli ferdig

MT:

 • smenob (gisting) - samarbeid med institusjoner, kanskje SH
 • smesmn-MT (produksjon) i praksis - samarbeid med finsk sameting og Metsähallitus
 • omegaT
 • smefin (gisting) - skal denne prioriteres? R, men det er ikke nok

Korpus og Korp:

 • innsamling - (R)
 • rydding (den meste ryddinga er gjort i sme) - (R)
 • aligning - (R)
 • forbedring av parallellkorpus nob-sme (parallellkorpus for CAT: nob-sme, fin-sme)
 • utvikling av flere parallellkorpora
 • lemgram
 • Ordbild

Ordbøker

 • smnfin: Miinas rettelser
 • mobilapps
 • WordNet, første forsøk for sme, sjd eller sje
 • Linguistic Linked Data (LLD)

Artikkelskriving

 • evaluering av smn speller (deadline i slutten av juni)
 • om smesmn kontrastiv grammatikk - deadline til SDÁ i oktober?
 • nob i lys av smenob-MT - samarbeid med Bjørn Lundquist, laboratorieforsøk, foreløpig ingen deadline eller publikasjonskanal - tid i juni
 • korpus (clarinoartikkel)

CLARINO

 • hvis det blir noko ut av det: august, september (?)

Dependency Treebank for sme

 • forbedring av dependensrelasjonene i dependency.cg3

Samarbeid med andre, kurs, undervisning

Språkteknologi:

Miljø som bruker infrastrukturen eller vil ha kurs

 • Uleåborg (sme-talespråk, diverse -- diskutere med Jussi)
 • kvensk (dei kjem hit i neste veke)
 • marisk (Trond hadde ei veke med dei i Åbo)
 • komi (hadde planar om å kome hit siste veke i juni, no avlyst (?)
 • samarbeid med Freiburg/Uppsala/Komi
 • mansisk (2-3 stk i ungarn)

Undervisning på Giellatekno

 • Form
  • Ordinære kurs (HIF-kurs for UiT, forskarkurs, ...)
  • Ad hoc-undervisning
  • Mål: Meir ordinære, mindre ad hoc
 • Allmenn opplæring, for
  • Gruppene ovafor
  • Nye folk i Divvun
  • Andre som er interessert

Neste møte

Diskusjonen held fram seinare denne veka, ssv. i morgon.