170428

Giellateknomøte

Tilstede: Trond, Ciprian, Lene

Referat frå IT-møte

Trond orienterte https: //uit.no/om/digitalisering

Prioritering av arbeid framover

I arbeid:

 • MT
  • smenob (gisting) - samarbeid med institusjoner, kanskje SH
  • smesmn-MT (produksjon) i praksis - samarbeid med finsk sameting og Metsähallitus
  • omegaT
 • Korpus
  • innsamling - (R)
  • rydding (den meste ryddinga er gjort i sme) - (R)
  • aligning - (R)
  • forbedring av parallellkorpus nob-sme (parallellkorpus for CAT: nob-sme, fin-sme)
 • Ordbøker
  • smnfin
 • Artikkelskriving (alle tema over)
 • Clarino

Til vurdering:

 • smefin MT (gisting) - skal denne prioriteres?
 • Korpus
  • utvikling av flere parallellkorpora
  • lemgram
  • Ordbild
 • Ordbøker
  • WordNet, første forsøk for sme, sjd eller sje
  • Linguistic Linked Data (LLD)
 • Artikkelskriving
  • andre smesmX-resultat

Neste møte

tirsdag 2. mai kl. 14.15 via Skype