170510

Giellateknomøte 10.5.2017

Tilstede: Ciprian, Trond, Lene

Saker

 1. web-programmererstllinga
 2. Kontakt med institutt for informatikk
 3. forberedelser til kurs for lærere 24.5
 4. innsamling av tekster fra forlag
 5. barnespråkskorpuset
 6. møte Samisk høgskole 11.5
 7. NDS-ikon
 8. Kurs på ei veke for utanforståande i juni

Web-programmererstllinga

 • Hvem skal inviteres til intervju
 • Hva skal vi forberede til intervju?
  • Sende link til Oahpa-planene (Lene)
  • Spørre A (Trond) + evt. sende til han
  • Lage spørsmålsliste
 • Vi kladdar innhald i brevet nederst i google-doc, og sendar til dei 11
 • Trond ber admin lage avtalar

Kontakt med institutt for informatikk

Påminning om saka.

Forberedelser til kurs for lærere 24.5

 • ordbøker (webdict/digipapir-NDS) nedlastbare som html for sme/sma/smj<=>nob
 • Korp:
  • Endre tagger internt i Korp: bz 2377
  • Lage et subkorpus for skoleelever/studenter? F.eks. Ficti + skolehist?

I dag er korpustilslaga ordna alfabetisk etter katalog:

admin Administrative texts 
bible Religion texts 
facta Non-fiction texts 
ficti Fiction texts 
laws Law texts 
news Newspaper texts 
science Science texts 

Eit anna framlegg vil vere:

ficti Fiction texts 
an account of the sAami
facta Non-fiction texts 
  skolehistorie
  anna facta
news Newspaper texts 
  undergrupper...
bible Religion texts 
science Science texts 
admin Administrative texts 
laws Law texts 

Innsamling av tekster fra forlag

Børre tar dette (Trond følger dette opp)

Barnespråkskorpuset

Epost fra Kleemann 6. mai

Trond skal svare på epost

Møte Samisk høgskole 11.5

( Google translate ii boađe )

 • čájehit MT - Lene (GT-siidu, SA-siidu)
  • omd mii ii mana bures, manne
  • MT-triangel
  • chunken (omd: njuolggadus)
  • namat, kursanamat, tearpmat
  • e.g. Sámi lohkanguovddáš = Senter for samisk i opplæringa
 • min MT-prošeavttaid listu
  • manne jorgalit unnitlogugielas eanetlogugillii
 • čájehit TTS - Lene čájeha
  • BÁ sáhttá muitalit
 • mii háliidit reaidduid geavahuvvot, iskat mo sáhttet leat ávkin
  • buoridit daid ovttas earáiguin
  • eanet giellageavaheapmi
  • materiála dutkiide

NDS-ikon

Trond legger inn emoji som ikon på html-sider, det vil være enklere å implementere.

Ikonet som skal inn er altså dette: ��

Det er ei open bok, U+1F4D6.

Vi tester med Mac og Windows og forskjellige nettlesere.

Kurs på ei veke for utanforståande i juni

enten 19-23, eller 26-30 juni (evt første uka av juli)

 • "Bli i stand til å jobbe med språkteknologi i giella-infrakstruktur"
  • finne fram i infrastrukturen, unix,
  • FST
  • CG

Undervisning før lunsj, praktisk arbeid etter lunsj

Aktuelle folk/språk: mansisk, marisk, færøysk, burjatisk