170818

Giellatekno-møte 18.8.

Til stades: Ciprian, Chiara, Lene, Trond

Saksliste

 • Velkommen og hei
 • Oversikt over arbeidsområde
  • Grammatikk
  • Tekstsamlingar
  • Ordbokssamlingar
  • Forrest + nettsider
  • Interaktive program på nettsidene (cgi-bin)
  • Korp
  • NDS
  • Oahpa
  • Konteaksta
  • Kursa (Wordpress)
  • MT Jorgal)
 • Prinsipp for arbeidsdeling
  • Frontend vs. backend
  • ICALL vs. lingvistar
 • Andre saker

Saker

Velkomen og hei

Hei.

Oversikt over arbeidsområde

Grammatikk

Grammatiske modeller for mange språk, main/langs

Tekstsamlinger (tekstkorpora)

Tekst i fire kataloger:

 • freecorpus
 • boundcorpus
 • rusfree (Russland, marisk)
 • rusbound (Russland, marisk)

.. med tre filtyper

 • fil.doc, fil.html, fil.pdf, fil.txt (original)
 • fil.doc.xsl, fil.html.xsl (metafil)
 • fil.doc.xml, fil.html.xml (derivert (pythonprogram convert2xml ==> innhaldsfil ))

Ordbokssamlingar

words/dicts/ inneholder 103 språkparkataloger, for ca. 110 språkpar, alle i xml-format

Ciprian har brukt xslt for å manipulere xml-kildefiler, slå sammen, ...

Forrest + nettsider

Deling av techdoc: Trond og Ciprian, ta møte med Sjur og Børre om dette (orientere Chiara)

Logo som ein liten del av forrest.

Interaktive program på nettsidene (cgi-bin)

Dette er eit system som i prinsippet fungerer. Ciprian og delvis Trond har kontroll over dette.

Korp

Tekstkorpus + grammatisk analyse i http: //gtweb.uit.no/korp

NDS

Chiara ser på det og blir med i diskusjoner i Edmonton.

Vi har en del åpne bugger, som Chiara kan ta utgangspunkt i.

Mindre ting

 • konteksten kommer ikke med i paradigmepresentasjonen
 • Nytt symbol for Á for NDS
 • Lyd for NDS
  • TTS (nordsamisk)
  • Lydfiler (Plains Cree, kildinsamisk)
 • Klikk-i-tekst-problemer (sperrer lagt inn i ulike nettsider)
 • Stedsnavn
  • Her skal Ciprian snakke med Statens Kartverk (Aud-Kirsti Pedersen) og Lene og fornye basen

Forbedringer av NDS

Oahpa

Vi ser på dette etter hvert.

Konteaksta (Heli Uibo)

Konteaksta fungerer i prinsippet fint, men vi ville ha bedre innhold. Veien fram til lansering er kort.

Dokumentasjon av Konteaksta

Kursa (Wordpress)

Oppdateringer av Wordpress:

Ciprian og Lene ser på det, og diskuterer evt. med Bjørn.

MT (Jorgal)

 • Jorgal
 • ... og også ein versjon mt-testing under gtweb.

(Til orientering)

Prinsipp for arbeidsdeling

 1. ICALL vs. lingvistar
 2. Frontend vs. backend

Elles ulikt fra sak til sak.