170913

Giellateknomøte 13.9.2017

Saker:

 • Prioritering av arbeid for Giellatekno
 • Annen bruk av pengar
 • NDS
  • ting fra i gårsdagens møte?
  • lenke til parallellkorpus
  • spansk FST?
 • MT, status
 • Andre saker?
  • Kvensk
  • Enaresamisk
  • TTS
  • Oppgradering av rommet

Prioritering av arbeid for Giellatekno

nob-sma-sme ordlister:

main/words/dicts/nobsma/inc/candidates/00_readme.txt

Korpus

crawling:

 • Crawling av tekst frå Sametinget (pressemeldinger): Fungerer ikkje
 • Crawling av tekst frå SH: Bare forsida blir samla inn
 • Sametinget sin avtale med forfattarane, korleis går det med den?

Konvertering

Konvertering av pdf-filer er problematisk (avhengig av opphav). se møteref 6.9.17

Det er to bz på pdf-konverteringa (fleirkolonnedokument)

Spørsmål: Kan vi konvertere pdf betre enn no (jf. referat frå korpusmøte)? Viss ikkje må vi få originalfilene. To nye kjelder Sámis áigečála (gratis) og Sámi Magasiidna (abonnementsblad).

Vi må følgje opp desse tinga, med møte, etter at ting har skjedd.

NDS

Møte med Ryan

Det var møte med Ryan i går. Møtet var nyttig

Terminologi på NDS: Ord med mange tagger, hva betyr taggene?

 • Dokumentasjon i root.lexc
 • Dokumentasjon i filer i configs/language_specific_rules/user_friendly_tags/
 • Dokumentasjon i grammatikken

Lenker til parallellkorpus

Lenkene er på plass, men:

 • nob-sma går til både nob-sma og nob-sme (vi vil ha: bare til nob-sma)
 • nob-sme går til både nob-sma og nob-sme (vi vil ha: bare til nob-sme)
 • fin-smn går til nob-sma og nob-sme (vi vil ha: til fin-smn)

Ciprian må sjå på dette på Korp-sida. Chiara tar kontakt.

Url i dag:

http://gtweb.uit.no/korp/?mode=parallel#?parallel_corpora=nob&search=cqp%7C%5B(word%20%3D%20%22dag%22)%5D&cqp_nob=%5B%5D&corpus=fad_corpus_sme,nob2sma_sma_20170828&lang=en

spansk FST?

Vi venter med det.

MT, status

Lene les dagens avis, som før.

Andre saker?

Kvensk

Aili har vore her, arbeidd med Lene om syntaks og morfologi

Enaresamisk

 • Trond har sett på testing av stavekontroll (problem med oppsett, arbeider med det med Sjur)
 • Trond har deltatt i utforming av søknad om grammatikkontroll for enaresamisk

TTS (Text-to-speech)

er i bruk ved eksamen (UDIR)
Vi må ha TTS på våre sider, se epost fra Lene. Trond følger opp dette med Sjur.

 • Integrert på vår side
 • Online demo: Lim inn på vår side
 • Problem med installering på studentenes maskiner selv om det var hjelp fra Divvun: Sjur og BÁ. (Thomas var på kurs med studentene.)

Oppgradering av rommet

Trond følger det opp. Tar kontakt med Sjur for å få sendt tegningene hit.