171012

Møte 12. oktober 2017

Tilstede: Trond, Ciprian, Chiara, Lene

Saker

 1. MT på plass som Norsk (beta)på Samisk høgskole si side
 2. Giellagáldu-møte i Tromsø 8-9.11
 3. MT-workshop i Helsingfors 1.11.
 4. Symposium om Digital Humanities, UiT
 5. 7000 languages
 6. Bugzilla
 7. smn2fin-ordboken
 8. oppdatering av egennavn fra Statens Kartverk

MT på plass som ''Norsk (beta)''på Samisk høgskole si side

Det er flott.

Giellagáldu-møte i Tromsø 8-9.11

Divvun har med normativt arbeid å gjere. Vi kan evt. møte opp der og ha ein presentasjon av oss, kva vi gjer, og kva av det som er relevant for normeringsarbeidet. Dette kan også ha form av eit korpuskurs.

Tiltak:

 • Trond tar dette med til Sjur

MT-workshop i Helsingfors 1.11.

Workshopen er på onsdag, både Ciprian, Trond og Lene har interesse av å delta. Vi bør kombinere reisa med samarbeidsmøte med Korp i Helsinki

Tiltak:

 • Trond ringer til csc og spør.

Symposium om Digital Humanities, UiT

30. november - 1. desember 2017

Tiltak:

 • Chiara og Trond held foredrag. Trond gjev namn til Philipp om dette.

7000 languages

Tiltak:

 • Chiara (og Ciprian)ser på det, og vi tar det på neste møte.

Bugzilla

Chiara skal være ansvarlig for NDS-bugger.

Tiltak:

 • Chiara blir ansvarlig for NDS
 • Lene går gjennom NDS-buggene og lukker, eller endrer til Chiara

smn2fin-ordboken

Hannu Kangasniemi vil ha papirversjon i år. Ciprian og Trond ser på dette.

Oppdatering av egennavn fra Statens Kartverk

Viss du vil ha siste database for nedlasting må du registrere deg som brukar og få godkjenning. Dei har ikkje svart.

Tiltak

Ciprian tar kontakt på nytt og undersøker korfor han ikkje blir registrert.

Reiser

 • Trond: 18.-26.10.: Vadsø, Freiburg, Enare, Børselv. 1.11. Hfors, 13.-17.11.: Ferie. 7.12. Oslo.
 • Ciprian: 18.-21.10.2017, 26.10.2017, 30.10-01-11. (Hfors), 20-24.11. (Oslo), muligens enten 6.-10.11. eller 13.-17.11 ferie
 • Lene: Helsinki MT ca. 1.11, muligens 7.11, 20-24.11 (hele uka)