171110

Møte 10.11 2017

Tilstede: Trond, Chiara, Ciprian, Lene

Saker

 • Orientering om forskingsgruppestatus
 • Oppsummere Korp-møtet i Helsingfors
 • Neste veke (mange er bortreist)
 • smn-arbeidet

Orientering om forskingsgruppestatus

Giellatekno er flytta fra nivå 3 til nivå 2.

Oppsummere Korp-møtet i Helsingfors

hvordan gjøre med boundtekster (det er ikke scramblet)

Vi tilbyr nå ikke å nedlaste data. Korp både i Göteborg og Helsinke tilbyr det.

Hva skal følges opp:

 • Hvordan gjøre med boundtekster
  • Vi fjernar søket forfattar ( Ciprian)
  • scramble setninger (hvordan gjør de med setnings-ID i Helsinki?) Ciprian undersøker dette
 • Vi bør bruke tagginga av name entities
  • Vi har: I Korp +N+Prop, i analysatoren +N+Prop+Sem/Plc
  • Implementere muligheta for søk på semantiske tagger i Korp
  • Tagsett: Sem/XXX frå root.lexc. Presentasjon: seg sjølv modulo taggruppe.
  • Taggruppering: Hent frå smi/src/syntax/functions.cg3
  • Ciprian: Tidsramme: Januar
 • sortering av Korpus-treff pga korpusdeler
 • Lemgram
  • Ciprian får backendscript (via GitHub) for å vise lemgram
  • Tidsplan: Slutten av februar
 • Ordbild (som er avhengig av lemgram)
  • Helsinki har ingen planer om Ordbild med kasus, men vil kunne dra nytte av det vi gjør
  • Tidsplan: Mars
 • Deling av data
  • De har samisk samisk kulturstyres betenkninger og en roman, men dette er ikke lagt inn i Korp og er dårlig konvertert
 • Brukervennlige tagger som tooltip
  • Helsinki likte vår løsning og vil gjøre det samme
 • Innlogging
  • Bør kunne logge inn med Feide,
  • Andre enn oss vil gjerne ha innlogging. Vi ser på dette når det er aktuelt.

Neste veke (mange er bortreist)

 • Trond på ferie 13-17.11
 • Ciprian borte 13-24.11
 • Lene borte 20-24.11
 • Ciprian borte 20-24.11

smn-arbeidet

Marja-Liisa kommer hit 27. november - 1. desember. Trond og Lene er på to forskjellige konferanser torsdag og fredag. Lene og Trond har lovd å jobbe med ML onsdag.