180122

Giellatekno-møte 22.1.

Til stades: Chiara, Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

 • Giellatekno-møte: Status og vegen framover
 • kva har skjedd?
 • Korleis går det med planar
 • samsymp oulu
 • korpus sma (52 barnebøker)
 • økonomi -- framleis ikkje møte --
 • Kva skjer i nær framtid

Giellatekno-møte:Status og vegen framover

 • ein infrastruktur
 • eitt korpus
 • ein lingvistisk kode

I prinsippet to arbeidsmåtar

 1. Betre kommunikasjon?
 2. Felles/samla/samordna prioritering?

Døme på fellestema

 • Maskinvare
 • Infrastruktur og taggar
 • Korpus

Gt framover:

 • Undervisning?
 • Digital humaniora?

Maskinvare

Stallo

Fleire filer blir analysert, flaskehalsen frå før jul er ordna.

Divvunserveren

.. er gammal

kva har skjedd?

Chiara

Godt samarbeid med Heli, ein dag å installere alt. Ein del små ting er implementert (t.d. Konteaksta, jf. liste) Heli har laga ei TODO-liste for Konteaksta (main/apps/teaksta/Todos\ January\ 2018.txt)

Vi må teste ulike nettlesarar. Heli sa at det er testa med Firefox og Safari, men ikkje med Chrome. Det er problem med Chrome og Edge.

I hvilken grad skal jeg prioritere Konteaksta, og i hvlilken NDS?

Konteaksta

Vi vil ha konteaksta opp og stå

NDS

Viktige oppdateringar

 • Verbklasser synleg i baakoeh
 • re-feltet i saanih
 • Lenkje frå paradigmet til korpus

Oppdateringar som er fine

 • lyd
 • etymologi
 • IPA-skrift? (historia om Wiktionary)
 • Mobiltelefon

Arbeid framover:

 • Konteaksta online til april
 • NDS i den grad det ikkje er i strid med Konteaksta-målet

Ciprian

Arbeider no med Korp-oppdatering. Utfordring: Det er mange oppdateringar i Göteborg.

 • Mål: Nyaste versjon frå Göteborg implementert
 • Liste over tekstar som skal bli scrambla
 • Vidare arbeid med andre Korp-trekk

Andre ting om Korp:

 • Identifisert tekstar med tradisjonelt språk (klassiske tekstar)
 • Ordbild

7000 språk: Ciprian og Chiara

Lene

 • Samiske pedagogiske fagdager i Jokkmokk, 30.1 (tirsdag-fredag)
 • Lunsjforedrag om MT på Samisk senter 5. februar
 • Undervise på samisk bachelor i april
 • Jobber med MT, bl.a. LaTex i MT
 • Jobbe med Konteaksta
 • Bortreist i påska, siste uka av mars

Trond

Tema 2018-I: smn-fst, lingart, admin, phd, korpus, samarb

 • Helsingfors
 • Uleåborg
 • FinugRevita
 • Paris
 • MT...
 • Bortreist i påska, siste uka av mars

Korleis går det med planar

samsymp Oulu

Møte i komitéen tidlegare i dag, konferanse i november. Framlegg: Seminar om språkteknologi først. Det syns vi er ein god idé, vi vil gjerne arrangere det.

korpus sma (52 barnebøker)

Trond kjem attende til dette.

økonomi

framleis ikkje møte.

Jf. Tronds kurs i haust

Søke pengar:

 • Strategiske middel sesam
 • NFR
 • Sametinget

Tema til neste møte: NFR

Kva skjer i nær framtid?

FinugRevita kjem neste veke.