180212

Giellateknomøte 12. februar 2018

Tilstede: Chiara, Ciprian, Trond, Lene

Saker:

 • Strategisk diskusjon
 • Morgendagens møte
 • Temaer til onsdagsmøte

Strategisk diskusjon

Undervisning

Vår tidligere diskusjon om undervisning

 • A poenggivende universitetskurs phd-kurs for dem som kan ha nytte av verktøy som finnes etc -- korp, analysatorer, osv. , i regi av Samisk senter?
 • B poenggivende universitetskurs med eksamen osv. Studenter i samiske språk, samarbeid med andre univ/SA, masternivå? -- språkteknologi (oulu, hki), de som vi vil rekruttere til vårt arbeid. Det finnes kursbeskrivelser for dette/disse kursene (evt. Samisk senter for den praktiske organiseringa ifh. de andre univ/høgskolene)
 • C hvordan bygge din fst/CG uansett språk. (har også vært holdt som HIF-kurs)
 • D metode -- grep ditt eige korpus (u for poets), uansett språk. HIF-kurs?

Ny bachelor og master:

 • nåværende modell: 1 sem Exphil, 3 sem obligatoriske samiskkurs, 2 sem noe anna
 • ny modell: 1 sem Exphil, 3 sem obligatoriske samiskkurs, 2 semestere samisk eller relevant fordypning
 • master med praksis: giellatekno vil være en aktuell praksisplass

Skrive artiklar:

 • lage plan, merke av i kalender (førstkommmende onsdagsmøte)

Vår profil

 • samisk vs sirkumpolart

Samarbeid

 • Divvun
 • Samisk faggruppe (der vil vi vere med)

Artikkelskriving

var også tema på forrige møte, må merkes av i kalenderen

Nettverk og finansiering

Nettverk

 • Tema: Korpus:
  • internett, fri tekst
  • lyd (barn, vaksne, gamle lydband), eldre samisk, skjønnlitteratur, Sverige
  • Tilpasse analyseprogramma våre til lydfilene
 • Tema: MT (sme-nob, sme-fin)
 • Tema: Leksikografi
  • sanit.oahpa.no med svensk
  • sanit.oahpa.no forbetre finsk
 • Tema: ICALL

Hvem:

 • Tromsø, Hki, Oulu, SH , Umeå, Freiburg

Alle våre reiser inn under nettverk

Navn:

 • Samisk internasjonalt cooperation language technologi
 • International Saami language technology network = ISALT
 • Saami International Co(operation) for La(nguage) Te(chnology)
  • = SAMCOLTE, SaamICoLaTech, SamInTech, SaamITech, Samtech, Samintech, INSAMTECH, ...
  • samico
 • I-SAM-LT-NET

Morgendagens møte

Saker

 • Samarbeid med Divvun
 • Samarbeid med samisk faggruppe
 • Forskningsgruppepengene, vår profil

Temaer til onsdagsmøte

 • artikkelplan
 • korp
 • trond: hki + paris
 • Forskingsgruppepengane (TT: be om infomøte (tid, rettleiing)!!)
 • Vår eigen øk. situasjon (seinare)
 • NFR søknad
 • infrastruktur/forrest/hfst-fst-ar
 • (med sjur: autotools-kurs)

Ciprian og Børre diskuterer korpusanalyse fortest mulig, og sender epost om konklusjon