180315

Giellatekno-møte 15.3.2018

Til stades: Chiara, Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

 • Kautokeino-reise
 • NFR-søknad
 • Korp-oppdatering
 • Serversaker
  • NDS-kyv
  • yrk-oahpa
 • NDS-arbeid
 • Konteaksta og ICALL-samarbeid
 • Nettverk
 • Planen for vår 2018

Kautokeino-reise

Trond og Lene var i Kautokeino 1100 tysdag - 1500 onsdag. Saker:

 • MT med høgskolen
  • Dette var svært nyttig (Skifte på sida: Norsk (beta)--> Norsk (maskinoversatt))
  • Web-folka var svært positive
 • Gjesteførelesing (som også vart filma)
 • To møte med Kautokeino kommune
  • Innhaldsproduksjon for websidene, og ansvarleg for utarbeidinga av
  • Rådmann og ordførar vil ha nettsider på samisk, dei vil ha TTS, og dei vil at tilsette skal skrive direkte på samisk, og ha alternerande saker på samisk med MT til norsk, mens statiske sider skal vise til statiske norske versjonar.
  • Møte om NFR-søknad (Torkel tysdags kveld + Torkel og forskingsavdelinga)

NFR-søknad

Vi har hatt møte med Samisk høgskole om felles søknad til NFR. Møtet var positivt, og vi har en plan for søknadsarbeidet.

Fokus blir på samfunnsmessige konsekvensene, og på media og vitenskap (undervisning og publikasjon)

Korp-oppdatering

... er gjort (grensesnitt)

Form:

 • Logo: Dei tre logoane: Prøv å skalere dei ned til 50% så ser vi.
 • TODO: Legge til norske POS som ikkje finst i samisk. (mapping OBT til GT er i orden)
 • Utviklingsprosjekt: Word alignment?
 • Det nye alternativet for enkelt søk (i rekkefølge) er uklårt. TODO: Ciprian tar det opp med Gbg.
 • Giellatekno-logo: Chiara tar kontakt med Bjørn om å få ein logo med betre oppløsning
 • Endre prefiks og suffiks til begynner med og slutter på).
 • Statistikk fungerer på gammal korp men ikkje ny korp. Ciprian ser på dette.

Innhald:

 • Ciprian har ikkje testa ny pipeline enno
 • TODO: Oppdater innhald (etter formoppdatering + testing av pipeline)

Serversaker

svn-mail

Det er lagt tak på hvor mange epostadressater det kan være, og dette gjør at vi ikke får svn-mail.

 • Børre har gitt beskjed til Orakel (Ciprian følger dette opp: done)
 • sjekke lister i private mot reelle adressater (Ciprian)
 • Vi må gi beskjed til brukere om situasjonen (Ciprian) - gi til Trond alle eposter som ikke er i bruk
 • sende forespørsel til brukere som de fortsatt vil være brukere (Trond vurderer dette)

Den nye chaten

Vi som ikkje har gjort det må legge til ny konto, og deretter er vi på nett : -)

NDS-kyv

... er ustabil, Den fungerer lokalt). Chiara ser på loggen.

yrk-oahpa

Denne stel hukommelse og har gjort det tidlegare også. Dette er ein demo som vart laga

NDS-arbeid

Koden er optimert, Lenkje frå verbparadigme direkte til Korp er implementert Utover dette priorteres arbeid med Konteaksta no.

Konteaksta og ICALL-samarbeid

Chiara har gjort en del forbedringer både i koden og i brukergrensesnittet. Vi hadde diskusjoner om layout. Lene og Trond skal teste oppgavene, og hvis vi rekker det, kan vi presentere dette for bachelorstudenter i neste uke. Vi må teste opplasting og konvertering til html. Det må være med ReCaptcha som skjekk at det er menesker som laster opp filer.

Giellatekno vil inngå formelt samarbeid med Nord-Troms videregående skole for utprøving av Konteaksta og andre ICALL-verktøy, og også søke om penger fra Troms fylkeskommune til programmererarbeid (Lene arbeider videre med dette)

Nettverk

Frist for søknad om nettverkspenger er 19. mars.

Planen for vår 2018

Giellateknomøte kl 12.30 fredag.