180530

Giellateknomøte 30.5.2018

Tilstede: Ciprian, Trond, Chiara, Lene

Saker:

 • Status
 • Workshop(er) 2018
 • Plan og prinsipp for "reisepengane"
 • Korpusarbeid i sommar
 • Andre?

Status

Servarar

Oppdatering av Oahpa, Django

Chiara har køyrt smeoahpa lokalt, men ser no på smsoahpa (ein enkel versjon). Brev til IT om satni server, venter på tilbakemelding.

Det går framover men litt saktare enn venta.

Korpus

Ciprian skrev brev til Børre for å la Maja få tilgang til boundfilene.

Sørsamisk

Anja arbeider videre, samarbeid med Maja. Arbeidet involverer både Lene og Trond.

MT

ČálliidLágadus vil at vi skal maskinomsetje ein del bøker frå nordsamisk til sør- og lulesamisk. ČL fekk dessverre ein litt tidleg versjon, med tekniske problem, men vi ser på dette og forbetrar det. Lene og Trond følger opp snarest mulig i forhold til ČL.

Workshop(er) 2018

Oulu:14.-16.11. (on-fr)

Mogleg workshoptema: Språkteknologiske resurssar for samiske lingvistar (tirsdag)

 • Sende ut informasjon fortest mulig (Lene og Trond)

Nordisk workshop om relevant språkteknologi

Mogleg workshoptema: grammatikkontroll, MT, ICALL for både oss, Odense og andre med tilsvarande interessar.

 • I Tromsø i løpet av høsten.
 • Trond spør EB om når det passer.

Lyd

Aalto + Francis + oss + andre (kven?): Både TTS og ASR

 • Trond tar kontakt med Aalto og Fran.
 • Tidspunkt: Haust eller kanskje vår.

Korpussamarbeid

Oulu, Oslo og Göteborg

 • Tas opp på neste gt-møte

Plan og prinsipp for "reisepengane"

ca. 200 000 pr. år

 • Trond presenterer budsjettsystemet på eit møte før sommaren.
 • Så langt: Kautokeino, Nordreisa, MR, Spania, Romania, Jargal.

Korpusarbeid i sommar

Børre er på ferie fra neste uke. Risten begynner neste uke. Lene og Trond diskuterer oppgåver på førehand, Ciprian hjelper Risten med arbeidet.

 • nedlasting av nob-sme:
  • samiske tall forteller (artiklane separat)
  • Sámis (laste ned fra internett eller få indesignfiler fra JT?)
  • Nye tekstar frå forlaga? (Trond:Sjur)
  • (jf. korpussidene)
 • alignment nob-sma

Viktige dokumenter

Alle: Sjekk at ting som Børre har noko med, fungerer, før Børre drar på ferie.

Ferie

 • Trond: I starten av juli (9.7.?) - 5.8.
 • Lene: 9.7-12.8 (jobber fra Finland første uka av juli)
 • Ciprian: 02.07-22.07
 • Chiara: 16.07-12.08

Til neste år bør vi diskutere ferieavvikling i lag med Divvun (allereie på hausten).