181101

Giellateknomøte 1.11.2018

Tilstede: Ciprian, Chiara, Trond, Lene

Saksliste

 • Prossesering av korpusdata
 • Oppdatering av Korp
 • Reiser framover

Prossesering av korpusdata

 • TODO:
  • generering av lemmaer til alle derivasjoner (også Der/PassL) og sammensatte ordformanalyser
  • filtrer bort: <ext>, <hab>, etc taggene
  • filtrer bort: de semantiske taggene
  • finne og filtrere bort alle nye tagger (td. 6xGram/)

Oppdatering av Korp

 1. Sjekke ut 7.0.0. frå github
  1. Heile oppsettet skal lagrast lokalt for testing
   1. og legge filer vi skal endre inn i apps/korp/git_korp
  2. Heile oppsettet skal på gtweb, inkludert dei reviderte filene

Dokumentasjon av CQP, for oversetting?

Reiser framover

 • 19-23.11 er EB her, felles arbeid med CG
 • Lene: Stockholm og Oslo 7-8.11, Oulu 12-15.11, Karasjok 30.11
 • Chiara: Stockholm 7.11