181128

Giellateknomöte 28.11.

Tilstede: Lene, Trond, Ciprian, Chiara

Saker

 • Korp
 • Oahpa
 • NDS
 • Passordlagring
 • Eventuelt

Korp

Oppdatering til 7

 1. sme-oahpa
 2. flytte NDS frå gtoahpa til satni.org
 3. installere ny Korp 7 på ny gtweb-servar (tid til Korp før Ciprian fer)

Her må prioritere (2) vere før (3), fordi IT-avdelinga vil frigjere ein servar. Det hastar å frigjere gtoahpa.

https://giellalt.uit.no/infra/system/Serveroppgradering.html https://giellalt.uit.no/infra/VirtualServers.html

Kontakte IT for å få tilgang til gtweb-01.uit.no Ciprian gjer det.

Flytting til ny servar

Korpus blir servert frå gtweb. Vi bør vurdere eigen servar for korpusdata.

No blir gtweb avlasta ved at fleire ordbøker går til satni.org.

Trond ser på brevet frå IT.

Bugs frå Oulu

Desse tar vi opp når vi har 7.0.

Dokumentasjon, prosedyrer

Dette gjer Cip og Chiara i samband med arbeidet.

Side med samanlikning av innhaldet

Oversyn over korpus før vs. korpus no. Dette sett vi på TODO-lista

Dokumentasjon for brukarar

 • Lene sin video
 • Trond har skrive ei side, Ciprian har kommentarar.

Jf. også PowerPoint-presentasjon frå Finland (Olli) (ha i mente).

Oahpa

 1. sms, sma, smn, sjd er allereie flytta
 2. sme-flytting
 3. Trond får passord, ser på loggen, og prioriterer

Flytta:

 • sjd_oahpa Kildin Saami oahpa.no/kiilt
 • sma_oahpa South Saami oahpa.no/aarjel
 • smn_oahpa Inari Saami oahpa.no/aanaar
 • sms_oahpa Skolt Saami oahpa.no/nuorti

Under arbeid: univ_oahpa North Saami oahpa.no/davvi

På vent:

 • fkv_oahpa Kven oahpa.no/kveeni
 • kpv_oahpa Komi Zyrian oahpa.no/kpvoahpa
 • myv_oahpa Erzya oahpa.no/erzya
 • rus_oahpa Russian

Til vurdering:

 • crk_oahpa Plains Cree oahpa.no/nehiyawetan
 • hdn_oahpa Northern Haida oahpa.no/hdn_oahpa
 • yrk_oahpa Tundra Nenets oahpa.no/yrkoahpa

Andre på gtoahpa, også til vurdering (ikje på panic-lista)

est, vro, udm

NDS

Vi prioriterer Korp og Oahpa over NDS. Deretter står flytting for tur.

Lyd

Vi har (så vidt vi veit) fått det vi treng frå Acapela. Vi tar det opp når vi kjem så langt (jf. liste over nye eigenskaper).

Passordlagring

Trond tar opp dette med Sjur og IT-avd.

Eventuelt

 • Vinterskole i maskinlæring, frist: Desember 7
 • UX https: //xd-i.com/en/ux360-ux-usability-expert/

Konklusjon:

 • Vinterskole: Vi kan melde oss på.
 • UX: Trond ser på det formelle.