190123

Giellateknomøte 23. januar 2018

Til stades: Chiara, Lene, Trond

Saksliste

 • Status etter jul
 • Servarar
 • NDS
 • Konteaksta
 • Korp
 • MT + CG
 • Programmerarstillinga
 • Maskinlæring
 • Eksterne framlegg til samarbeid med oss (ulike forespørsler)
 • Andre saker
  • NFR-søknad
  • Engasjementer
  • UX
  • Plan.html

Status etter jul

 • Lene har forberedt undervisning, arbeidet med Px-artikkel og med sma, både MT og disambiguering
 • Trond har vore på konferanse og filmfestival, og førebudd undervisning
 • Chiara var syk nesten hele uke etter jul, og deretter hun har begynt å jobbe med server

Servarar

Planen var, for januar:

 1. NDS
 2. Serverflytting
 3. Evt. bugfiksing for andre program

Status flytting

 • sme-oahpa er flytta
 • Andre oahpaversjonar

mysql-feilen (status fra siste møte) er ok. Trond skreiv to brev. Vi fekk svar for ein del versjonar, og ikkje for alle.

Allereie flytta til gtoahpa-01:

 • sme_oahpalog.txt
 • sma_oahpalog.txt
 • smn_oahpalog.txt
 • sjd_oahpalog.txt
 • sms_oahpalog.txt

For dei på gtoahpa og gtlab gjeld det: Vi flyttar berre dei vi har bestemt skal flyttast, alle andre skal stå.

Framleis på gtoahpa:

 1. crk_oahpalog.txt TBA => purre på Antti, forbedringer i brukerdok som ikke er i smX, artikkel 2018
 2. vro_oahpalog.txt TBA
 3. myv_oahpalog.txt TBA
 4. fkv_oahpalog.txt TBA Trond diskuterer med UiT, KI (Leena, A-K, Mikko)
 5. rus_oahpalog.txt TBA
 6. mdf_oahpalog.txt TBA?
  With regard to mdf (Moksha) I foresee use within the next year in parallel with development of myv (Erzya) (Mordovia State University in Saransk).
 7. kpv_oahpalog.txt Trond spør Syktyvkar og Freiburg
 8. yrk_oahpalog.txt Trond Sven-Erik Soosaar
 9. hdn_oahpalog.txt la stå i svn
 10. rup_oahpalog.txt la stå i svn
 11. udm_oahpalog.txt Trond spør Nadi Mush / Turun yliopisto

På gtlab:

 1. est_oahpa TBA
 2. liv_oahpa Trond/Jaska Valts Ernstreits at the Livonian Institute in Riga
 3. olo_oahpa Trond/Jaska Joensuu, Petroskoi or Tommi Pirinen in Hamburg
 4. izh_oahpa Jaska spør
 5. mhr_oahpa Trond spør Jeremy Bradley
 6. mrj_oahpa Trond spør Jeremy Bradley
 7. vep_oahpa Jaska spør

NDS-flytting, servar. Korp-flytting

 • Wordpress-flytting
  • Kuvsje er flytta men fungerer ikkje. Chiara har diskutert med Børre og Rolf. Problemet no er at det er mismatch mellom namna på gammal og ny servar. Vi vil ikkje oppdatere namnet intern i Kuvsja, så alt vil fungere når vi endrar namn på servarane.
 • Lene skriv til Røros med cc til Chiara om Kuvsje.

NDS

STatus flytting

Nå er sme og sma på gtoahpa, resten på gtweb. Vi flyttar NDS-installasjonene til en ny server?

 • Chiara snakkar med Rolf,
 • Trond med Sjur.

Debugging

Problem med kyv, valks, dei krasjar med jamne mellomrom. Vi hadde minnelekkasje. Problemet ligg sannsynlegvis i koden.

kpv-all, myv-all:

 • Lene ser på strukturen,
 • Trond ser på størrelsen av filene

valks

 • Erzja
  • neahtta/dicts/deumyv.xml neahtta/dicts/finmyv.xml neahtta/dicts/myveng.xml neahtta/dicts/engmyv.xml neahtta/dicts/mdfmyv.xml neahtta/dicts/myvest.xml neahtta/dicts/estmyv.xml neahtta/dicts/myv-all.xml neahtta/dicts/rusmyv.xml neahtta/dicts/fin-myv.xml neahtta/dicts/myvdeu.xml
 • moksja
  • neahtta/dicts/engmdf.xml neahtta/dicts/mdfeng.xml neahtta/dicts/rusmdf.xml neahtta/dicts/finmdf.xml neahtta/dicts/mdfmyv.xml neahtta/dicts/mdf-all.xml neahtta/dicts/mdfrus.xml

kyv

 • komisyrjensk
  • neahtta/dicts/finkpv.xml neahtta/dicts/kpvkoi.xml neahtta/dicts/ruskpv.xml eahtta/dicts/koikpv.xml neahtta/dicts/kpvrus.xml neahtta/dicts/udmkpv.xml eahtta/dicts/kpv-all.xml neahtta/dicts/kpvudm.xml
 • komipermjakisk
  • neahtta/dicts/koi-all.xml neahtta/dicts/koikpv.xml neahtta/dicts/kpvkoi.xml
 • udmurtisk
  • neahtta/dicts/estudm.xml neahtta/dicts/kpvudm.xml neahtta/dicts/udmhun.xml neahtta/dicts/finudm.xml neahtta/dicts/udm-all.xml neahtta/dicts/udmkpv.xml neahtta/dicts/hunudm.xml neahtta/dicts/udmfin.xml
(env)~>xmllint --noout neahtta/dicts/*.xml
neahtta/dicts/engcrk-cans.xml:1: parser error : Document is empty

^
neahtta/dicts/mhreng.xml:1: parser error : Document is empty

^

Konteaksta

Logging: Chiara tar kontakt med Heli

Korrekturlesning av eventyr (NRK): Lene

NT-VGS: Lene tar kontakt

Korp

Gøteborgtur? Det er ikkje hast med dette. Trond tar kontakt med Lars.

Oppdatering av innhald går greit.

MT + CG

Trond diskuterer oppsett av stiar i perl-koden med Sjur. Deretter prøver vi oss fram, og kontaktar Eckhard når vi er så langt.

Programmerarstillinga

Strategi. Nytt møte i morgon med Divvun? Trond gjer framlegg om tidleg møte.

Maskinlæring

 • Chiara og Trond drar på kurs. 1930 ned og xx opp. Chiara ser på det.
 • Lysark frå kurset: Chiara spør Måns.

Eksterne framlegg til samarbeid med oss (ulike forespørsler)

 • Unesco: året for urfolksspråk, foreslår konferanse høsten 2019
 • Canadas ambassade i Helsingfors, foreslår konferanse om urfolksspråk, spes. inuitspråk
 • Leipzig, spør etter annoterte korpus for polysyntetiske språk. Trond svarer og viser vidare.
 • Enaresamisk
 • Laura: Analyse av meiningsinnhald i samisk tekst, content mining.
  • Vi mangler flere årganger av Ávvir og NRK i korpus. Trond tar opp med Sjur.

Andre saker

Søknad til NFR

 • Webinar: Trond
 • Kontakt med Nord Univ: Lene skriver epost om MT testing, og foreslår møte neste veke?

Diaspora smX kommer til UiT neste uke

Josh svarer i dag, vi legg plan etterpå. Tema:

 • presenting your analysers
 • the structure of source files
 • systems for tags, morphological processes
 • routines for testing

Vi vil også diskutere og debugge NDS.

Trond ser på kontor.

Engasjementer

vitass-arbeid

 • R 1 dag i veka, Trond snakkar med henne.
  • Parallelltekst, sørsamisk, tekst frå to år sidan
  • Parallellisere til temporær, rette i xsl, reparallellisere, og til slutt flytte til prestable, innsjekk og manuell endring og innsjekk (loggmelding! hugs OK).
 • Lene snakkar med A.
  • Kommenterer omsetjingar, som Lene ser på.

Lønnsmidler for undervisning: Vi diskuterer dette etter diskusjon med David og Sandra.

UX

Chiara drar til Amsterdam 18-03/22-03

Plan.html

Vi reviderer og ser på dette på neste møte.