190130

Giellateknomøte 30.1.2019

Tilstede: Trond, Chiara, Lene

Saksliste

 • Servarflytting
 • TTS på server
 • NDS
 • SIGEL/SIGEND

Servarar

Flytting av oahpaversjonar

Chiara jobber med crkoahpa, men fikk feilmelding ved innstallering av databasen med skriptet. Det er filer som ikke er svn eller dokumentert. Hun har skrevet mail til R og H. Hun har installert med gammel database og gammel Django-versjon.

Alternativ: Lag virtual environment og køyr gammal django + gammal database.

Oversyn over versjonane

er flytta
515640 sme_oahpalog 6
 63312 sma_oahpalog 4
 2746 sjd_oahpalog 2
 2294 smn_oahpalog 2
 1118 sms_oahpalog 4

blir flytta
 1500 fkv_oahpalog 4
 5067 crk_oahpalog 4 <== outsourced
 3360 vro_oahpalog 4
  281 myv_oahpalog 4

på lager
  163 rus_oahpalog 4 <== log både på gtlab og gtoahpa, har vært lengst på gtlab
  833 kpv_oahpalog 4
  103 yrk_oahpalog 4
  42 hdn_oahpalog <== ikke fulgt opp lokalt
  23 rup_oahpalog
  12 udm_oahpalog
   0 mdf_oahpalog

På gtoahpa

Alberta

 • crk_oahpalog TBA
 • hdn_oahpalog la stå i svn

Estland

 • vro_oahpalog Heli har svart: ja.
 • yrk_oahpalog Trond har skrive til Sven-Erik Soosaar (la stå i svn)

Tromsø

 • fkv_oahpalog TBA Trond har diskutert med UiT ikkje brukt etter 2015, men bör bli (Leena). Mikko
 • rus_oahpalog TBA

Hki

 • myv_oahpalog Jaska: Ja
 • mdf_oahpalog TBA. J:
 • With regard to mdf (Moksha) We foresee use within the next year in parallel with development of myv (Erzya).
 • kpv_oahpalog Trond har snakka med Niko, som vil arbeide med kpv: TBA
 • udm_oahpalog Trond spør Nadi Mush / Turun yliopisto

Andre

 • rup_oahpalog la stå i svn

På gtlab:

 • est_oahpa TBA
 • liv_oahpa Trond har sendt mail til Valts Ernstreits at the Livonian Institute in Riga
 • olo_oahpa Trond/Jaska Joensuu, Petroskoi or Tommi Pirinen in Hamburg
 • izh_oahpa Jaska spør
 • mhr_oahpa Trond har sendt mail til Jeremy Bradley
 • mrj_oahpa Trond har sendt mail til Jeremy Bradley
 • vep_oahpa Jaska spør

TTS på eigen server

TTS på server

Trond ordnar dette. Jf. http://divvun.no/no/tale/tale.html.

NDS

NDS og eigen servar

Sjur vil diskutere dette, det kan vi gjere.

Referere til NDS

Korleis skal det bli gjort, kven er forfattarar. Vi tenkjer på format for dette og kjem attende til det.

Debugging

valks, kyv krasjar

Problemet held fram, vi kjem til å sjå på dette.


>wc -l dicts/*.xml|sort -nr
 22461653 totalt
 1332459 dicts/kpv-all.xml
 1041008 dicts/ruskpv.xml
  933160 dicts/mhr-all.xml
  883046 dicts/engcrk.xml
  883046 dicts/engcrk-macron.xml
  860625 dicts/kpvrus.xml
  828549 dicts/sms-all.xml
  793253 dicts/myv-all.xml
  583695 dicts/mdf-all.xml
  505387 dicts/liv-all.xml
  455404 dicts/mdfrus.xml
  446500 dicts/liv.all.xml
  411364 dicts/finsms.xml
  360893 dicts/udmfin.xml
  358076 dicts/kom2X.xml
  357969 dicts/rusmyv.xml
  357439 dicts/mrj-all.xml
  352102 dicts/rusolo.xml
  345788 dicts/fin-mrj.xml
  341862 dicts/finliv.xml
  317868 dicts/olo-all.xml
  298771 dicts/udm-all.xml
  297706 dicts/nob-sme.all.xml
  293842 dicts/finudm.xml
  278764 dicts/finmrj.xml
  274245 dicts/finlav.xml
  271936 dicts/sme-nob.all.xml
  261183 dicts/yrk-all.xml
  261092 dicts/finmdf.xml
  260766 dicts/vro-all.xml
  259332 dicts/lavfin.xml
  257775 dicts/finyrk.xml
  246072 dicts/smnfin.xml
  239628 dicts/mnshun.xml
  238677 dicts/fin-liv.xml
  235552 dicts/mhrrus.xml
  225465 dicts/finolo.xml
  223914 dicts/finmyv.xml
  220054 dicts/finsmn.xml
  213164 dicts/fin-myv.xml
  204229 dicts/engmdf.xml
  202643 dicts/lavliv.xml
  199793 dicts/deumyv.xml
  198830 dicts/crkeng-cans.xml
  198829 dicts/crkeng.xml
  198829 dicts/crkeng-macron.xml
  198509 dicts/olo-fin.xml
  194196 dicts/koi-all.xml
  183556 dicts/finkpv.xml
  181151 dicts/olorus.xml
  176171 dicts/sma-nob.all.xml
  152497 dicts/nob-sma.all.xml
  149208 dicts/myvdeu.xml
  141982 dicts/fin-yrk.xml
  140132 dicts/fin-sme.all.xml
  136768 dicts/hdneng.xml
  133108 dicts/rusmdf.xml
  132534 dicts/mdfeng.xml
  112138 dicts/sme-fin.all.xml
  104878 dicts/fkvnob.xml
  104812 dicts/russms.xml
  103459 dicts/nobfkv.xml
  94012 dicts/smesmn.xml
  93915 dicts/myveng.xml
  89441 dicts/fkv-nob.xml
  86002 dicts/nobsms.xml
  85672 dicts/smnsme.xml
  81852 dicts/engmyv.xml
  76473 dicts/estudm.xml
  72231 dicts/hunudm.xml
  70421 dicts/udmhun.xml
  66874 dicts/mrjmhr.xml
  66789 dicts/kpvudm.xml
  59268 dicts/udmkpv.xml
  52584 dicts/mhrmrj.xml
  46433 dicts/nob-fkv.xml
  43195 dicts/mdfmyv.xml
  34346 dicts/mrjrus.xml
  29843 dicts/izh-fin.xml
  29012 dicts/izh-all.xml
  26061 dicts/kpvkoi.xml
  22781 dicts/koikpv.xml
  20781 dicts/estmyv.xml
  16945 dicts/myvest.xml
  12894 dicts/votrus.xml
  12858 dicts/rusvot.xml
   7269 dicts/finizh.xml
   3678 dicts/sms2X.xml
   1742 dicts/vot-all.xml
   1046 dicts/vep-all.xml
   1007 dicts/hdn.all.xml
   267 dicts/crk-all.xml
    95 dicts/chreng.xml
    57 dicts/ronnob.xml
    57 dicts/ron-nob.all.xml
    57 dicts/nob-ron.all.xml
    6 dicts/mns-all.xml
    6 dicts/chr-all.xml
    0 dicts/mhreng.xml
    0 dicts/engcrk-cans.xml