190306

Giellateknomøte

Vi pröver oss pâ eit kort møte.

Tilstede

Trond, Chiara, Lene

Saker:

 • Serversituasjonen
 • Brev frå Antti
 • Eventuelt
  • Hunspell
  • lexc-arbeid

Serversituasjonen

Chiara har arbeidd med ny servar. Dei fleste ordbøkene er flytta:

 • gtdict.uit.no/sanit
 • gtdict.uit.no/baakoeh
 • gtdict.uit.no/saanih
 • gtdict.uit.no/sanat
 • gtdict.uit.no/saan
 • gtdict.uit.no/sonad
 • gtdict.uit.no/kyv

Ikkje flytta

 • vada
 • muter
 • valks

Usikre

 • cuvantul.config.yaml --> site can't be reached = rumensk eksperiment
 • itwewina.config.yaml --> http: //altlab.ualberta.ca/itwewina/
 • guusaaw.config.yaml --> http: //altlab.ualberta.ca/guusaaw/
 • dikaneisdi.config.yaml --> Cherokee, denne er ikke på nett hos ArtLab, men er likevel deres

Chiara skriv til Antti, vi gjer framlegg om at desse blir presentert i Canada og ikkje her.

Brev frå Antti

Dei som evaluerer prosjektet hans vil ha attendemelding om effektar av bruken av Giellatekno/Divvun-verkty.

Bruk, våre verkty:

 • NDS-statistikk, -- (også Lenes phd)
 • Divvun-nedlasting,
 • tastaturnedlasting,
 • MT-bruk
 • Bokstavar på facebook

Samfunnet

 • Dagsavis, bøker per år
 • Nettsider:
 • Totalomfang, Type: Fullt funksjonelt

Trond ser på dette.

Evt.

Hunspell

Vi treng Hunspell (evt. andre format) i OmegaT, Wordfast, Wiseflow, ... Trond snakkar med Sjur om dette.

lexc-arbeid

Vi vil ha felles filer for

  Trond har snakka med Sjur, vi ser på numeralar osb. neste veke.