190513

Giellateknomøte 13.05.19

Tilstede: Trond, Chiara, Lene

Saker:

 • Orienteringssaker
 • Henvendelse om språk i Sudan
 • Servarar
 • NDS
 • Fram til sommaren
 • Dei nye nettsidene
 • Publikasjonar

Orienteringssaker

Møte om kontorlandskap

Klokka x.10 i morgon

Henvendelse om språk i Sudan

Henvendelse fra UiB

Språket er Tū-Beḍāwie, et språk brukt i flere land, av nomader, uten enighet om ortografi (arabisk eller latin?). Det er folk som arbeider med dette ved UiO?

Lene og Trond skriv eit brev til UiB om dette.

Servarar

Chiara kopierer frå gtweb til gtweb-01. Når alt er flytta flyttar vi. Deretter testar vi.

Trond: Kontakt med Kevin om MT og servarane.

gtlab og mysql-database. Har vi mista loggane?

/opt på gtlab er tom. Chiara spør om backuptape.

NDS

Vi ventar til etter servarane.

Spansk

Vi vil ha spansk på plass i external-langs.

 • Chiara ser på xml
 • Trond snakkar med Sjur on spansk FST.

Etymologi

Url til Álgu frå dei samiske ordbøkene.

http: //kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekseemi_id=16244&hakusana=viessu&sanue_id=6174

http: //kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=haku&o=hae&l=1&valinta=1&valintaryhma=1&kieli=45&hakusana=viessu

Kopiere inn leksem-ID

Dei nye nettsidene

Vi held fram med jakt på lenkjefeil og ser på logikken på sidene.

Publikasjonar

 • smenobMT-artikkel
 • Forskning.no om NY

Fram til sommaren

Korpusarbeid, prioritering.