190805

Giellateknomøte 5.8. 2019

Tilstede: Trond, Chiara, Lene

Saker:

 • Myhre og maskinlæring
 • Korp-oppdatering og Göteborg-reise
 • Servarar (status)
 • NDS (status)
 • lulesamisk zip (jf brev)
 • Sametingsseminar om MT/TM i Enare
 • Oahpa påloggingsinfo (brev 24.7.)
 • Riddu Riđđu stand
 • avvir.no (mun human Sjurain) — maid relevánta Chiarai, dieđusge
 • bibelseminar 23-24.8.

Myhre og maskinlæring

Det passar når som helst for oss i veke 33.

Korp-oppdatering og Göteborg-reise

Oppdatering

Språk å sjå på er framfor alt dei samiske parallelltekstene, kvensk og marisk.

Det tospråklege korpuset bør vere oppdatert før 9.-10.10.

Kjeldekode

I dag er koden delvis utanfor versjonskontroll. Göteborg bruker github, og Helsingfors har ei eiga grein for sin versjon. Vi gjer det same, og legg den under https://github.com/giellalt.

Reise

Chiara snakkar med Göteborg, vi satsar på starten av september.

Servarar (status)

Chiara har oppdatert dokumentasjonen. Den gamle gtweb kan slettast når domenet for satni.org er flytta til ny servar. Elles er gtweb-innhaldet på ny gtweb.

Gtlab er allereie oppdatert. Neste skritt etter gtweb er gtsvn. Chiara og Børre ser på dette før Børre drar på ferie.

NDS (status)

Buggar

Chiara har fiksa ein del buggar.

Informasjon om korpus i NDS-grensesnittet

Når ordet ikkje står i SIKOR:

 • Not found in Korp (i dag)
 • Not found in our corpus (vi tar denne)

Når det ikkje er noko korpus for språkparet:

No corpus available for this language.

lulesamisk zip (jf brev)

Lene ser på dette.

Sametingsseminar for omsetjarar i Enare

Vårt framlegg til arrangørane:

 • Ein omsetjar til å snakke om TM.
 • Vi kan snakke om MT og bruk av våre ressursar til TM.

Dagen passar for både Lene og Trond.

Oahpa påloggingsinfo (brev 24.7.)

Lene ser på dette, og fjernar dokumentasjon som ikkje gjeld no.

Riddu Riđđu stand

Lene og Børre hadde stand 3 dagar x 6 timar. Børre hadde med Divvun-rollup, og Lene hadde ordnet A-4 ark i plastlommer med info. Det var folk der nesten heile tida, fuingerte veldig bra.

 • Diskusjon med fylkesbiblioteket (dei vil ta kontakt)
 • Diskusjon med Mearrasiida

Til neste gang vi gjer dette: Vi bør vere tre og ikkje to, slik at dei som står der får med seg litt av festivalen også.

avvir.no og andre korpustekstar

 • Ávvir: Trond diskuterer dette med Divvun (både avistekstar og nettekstar).
 • Sametingsprotokollar: Hente dokumentene direkte fra Sametinget, ringe (Lene).

Bibelseminar

Bibelseminar

NODALIDA - CG-workshop, deadline 5.8.19

 • diffsyntax (Lene)
 • fao (Trond)

SAALS Uppsala-symposium, deadline 31.8.19:Oktasaš logaldallan?

 • MT Derivašuvnnat (maid mii massit), buohtastahttit manuálalaš jorgalemiin
 • LIA (spontane låneord)