190816

Giellateknomøte 19.8.2019

Tilstede: Trond, Chiara, Lene, Risten (under korpusarbeid)

Saker:

 • Myhre og maskinlæring
 • Korpusarbeid
 • Korp-oppdatering og Göteborg-reise
 • NDS
 • Oversikt, planar denne høsten
 • Færøyane

Myhre og maskinlæring

Det blir møte på tysdag. Chiara og Trond diskuterer eit opplegg og nettside med relevant informasjon.

 • Presentere vår bakgrunn og innfallsvinkel til maskinlæring
 • Konkrete problemstillingar vi har (MT baseline, stavekontrollforslag, missinglist-komponent, ...)
 • Studentoppgåver (vi har data)
 • Moglege forskingsprosjekt, og finansiering? (tverrfakultær)
 • Samarbeid -- ikkje berre maskinlæring!!

Vi lagar ei side maskinlæring under forsking, med lenkje til giellalt.

Korpusarbeid

August: Risten har parallellisert admin/sd-mappa (sma, nob), med utgangspunkt i ei liste Lene har laga på nettet. Børre skal legge inn i korpustools ein sjekk for at fila ikkjer er parallellisrt frå før, men til no er det lister som gjeld.

Korpora som har prioritet

 • Parallellkorpora: nob-sma, nob-sme,
 • Einspråklige: mhr, mrj, fkv, sme,

Innsamling:

 • sme: Sametingsprotokollar, Ávvir
 • smn, marisk, fkv

Ristens prioritetsliste:

 1. parallellisering: Reettas liste fin-sme
 2. innhenting og parallellisere: nob og sme sametingsprotokoller (2016->)
 3. parallellisering: nob-sma/smj/sme, fin-smn/sms/sme (i dag har vi: nob-sme, nob-sma, fin-smn)

Prioriteringsprinsipp, generelt:

 1. nob, sme: hente og parallellisere (på ein fornuftig måte)
 2. Kontrollere nye parallelliserte filer for alle 6 språkpar (evt. prioritere deltakarar til seminaret)

Status for freecorpus/prestable/tmx:

 • fin2X: filer: 3119
 • nob2X: filer: 1281
 • sme2X: filer: 3590
 • sma2X: filer: 412
 • smj2X: filer: 806
 • smn2X: filer: 495
 • sms2X: filer: 491

Bør lages ei liste med antall setninger/ord for hvert språkpar.

Chiara vil ikkje oppdatere noko før andre veke i september.

Trond ser på dei finske filene til neste møte, Risten arbeider etter lista over.

Korp-oppdatering og Göteborg-reise

Chiara tar kontakt med Gbg. (Husk lemgram for Korp)

NDS

 • %-søk
 • entersøk, vs. tabsøk

Press TAB or touch screen to select

For lærere og brukere (lage dokumentasjonsside, undervise på kurs)

 • Klikk-i-tekst, brukes begges veger
 • korpus i forhold til NDS (en- og tospråklig korpus)
 • link til grammatikk
 • ordavledninger (info + artikler)
 • lref
 • stammetype
 • paradigme, også med link til korpus
 • Fornavn finnes for sme
 • forskjellig paradigmer

Chiara legger til korpuslinker også til paradigmer for andre PoS enn verb.

Oversikt, planar denne høsten

 • 23.–24.8 Bibelseminar Kautokeino (Trond, Lene)
 • 26.8 UD-delegasjon, Tromsø (Lene)
 • 3.–4.9 språksenterworkshop (Lene)
 • 2.-5.9. Göteborg (Chiara)
 • 2.-9.9. Færøyane (Trond)
 • 12.9. UHR-møte Oslo (Lene) - Lene: avspasering 13.9
 • 19.9. Oslo, Språkrådet, (Trond)
 • 30.9-2.10 NODALIDA i Turku (Lene, Trond, Chiara)
 • 2.–4.10. Sørsamiske fagdager Levanger (Lene, Trond)
 • 9.–10.10. Oversetterseminar Inari (Lene, Trond)
 • 7.-11.10. Ferie (Chiara)
 • 11.10. Bergen, leksikografi (Trond)
 • 19.10. Lyngenseminar (Lene)
 • 14.–15.11. SAALS4 Uppsala (Lene, Trond)
 • 26.11. LIA seminar Oslo (Lene)
 • 21.-22.11 Stadnamn, Tromsø (Trond)
 • 5.-6.12. UNESCO, Paris (??)

Færøyane

Trond samarbeider med universitetet der om FST og stavekontroll, drar dit i september.