200818

Giellateknomøte 18.8.20

Tilstede: Trond, Chiara, Lene

Saksliste

 • Status
 • Planar
  • Neahttádigisánit
  • MT
  • Korp
  • Språksosiologi
  • SmarTool
 • Samarbeid eksternt
  • Enaresamisk forskingsgruppe
  • Bacheloroppgave
  • NMT Helsinki
  • Statped
 • Artiklar
 • Samarbeid med Divvun

Status

Chiara

 • oppdaterer Korp til 9, nesten ferdig, statistikk fungere enda ikke pga endringer i backend.
 • NDS: gjort småfiks
 • NDS spansk: gjort skripting osv (words/dicts/spasme/scripts/csv2xml_pos.py)

Lene

 • Framover: MT smesmj, Ávvir, Inga-Lill. smenob evt. november

Trond

Grammatikkontroll (enaresamisk), korpus, infrastruktur, artiklar.

Planar

Neahttádigisánit

Automatisk oppdatering

Vi bør ha automatisk oppdatering av NDS, det er for mange av dei til å gjere det manuelt. Ciara ser på dette.

spansk

Hos Angel no.

samiske språk

Ønskjelista Lyd ventar på SMARTool. Etymologi (også smn, sms …), andre språk

Sørsamisk NDS

trenger rydding i struktur

Småting:

 • Klikk-i-tekst kan kanskje også vise bøyingsformer?
 • Der-taggen dukkar opp no og då (Lene finn eksempel)

Ordboksmateriale frå Apertium

Lene vil hente ut relevante lister, spesielt med tanke på OmegaT.

MT

CG for smenob: Vi treng å setje av heile veker, Framlegg: Bruke første veka i november på MT (evt. med oppfølgjing i desember). Forarbeid: Trond diskutere med Eckhard og gjere forarbeid til den veka.

Korp

 • Innhaldsoppdatering. Chiara ordner grep-korpus for samiske språk, fkv og marisk.
 • Chiara lagar grepkorpus, depkorpus, Lene og Trond ser på det.
 • Trond tar ein runde med dei som samlar inn korpus

Språksosiologi

Vi har prosjekt som startar no + masterstudentar. Vi bør vurdere å samordne faglege innspel (seminar, lesegruppe) for interesserte.

SMARTool

TTS skal legges til, Chiara. Innholdsmessig vil det ikkje skje så mykje i haust, sannsynlegvis, folk har undervisning.

Samarbeid eksternt

Enaresamisk forskingsgruppe

Det blir laga ei slik forskingsgruppe ved univ i Uleåborg, med språkteknologi som raud tråd.

Bacheloroppgave

En informatikk-student ønsker å skrive bacheloroppgave med noe av vårt materiale

Tronds tanker:

 • manipulering av den lingvistiske koden vår (vekting av fst-ar, metodar for å forbetre testing av cg-reglar, ...)
 • programmering for å bruke den lingvistiske koden vår (fst, cg) til ulike ting, inkludert integrere dei i ulike (nett)applikasjonar
 • prosjekt for maskinlæring , kanskje som alternativ til vår innfallsvinkel (MT?), kanskje noko anna.

Framlegg som kom på møtet

 • Forbetreing av divvunprogrammet sine framlegg
 • Kontekstsensitiv stavekontroll
 • Automatisering av missing-framlegg
 • Prediktiv skriving -- mobiltelefonar?

Trond følger opp.

NMT Helsinki

Vi er positive, vil delta, vil gjerne ha dei som baseline, gjerne vere medforfattarar.

Trond og Lene svarer.

Statped

Trond svarer på brev.

Artiklar

Kvar for oss

Lene

 • skal gjøre ferdig SDÁ-artikkel m Laura
 • LIA artikkel (usikker deadline)

Trond

 • Kasus, BR, sma

Felles

 • NDS:
  • Multifunksjonell ordbok ("NDS for kven?")
 • smesmj i media

Samarbeid med Divvun

Rydding innsjekkings rapporter

git versjonskontroll

Vi har mista oversikta vi hadde med svn-mail:

Før kunne vi sjå hva som blei gjort, og følge med. No er det berre visse språk vi får mail frå. Vi må få så mykje informasjon om innsjekking som mogleg, no har vi mista ein viktig kanal.

I Zulip vil vi ha eigne trådar berre for innsjekkingsinformasjon.

Alle språka skal vere i giellaLT-mail. I dag manglar visse språk: sma, smj.

Vi treng eit versjonskontrollseminar. Trond diskuterer dette med Sjur, Tommi.