190604_acro_abbr

Felles lingvistisk materiale i giella-shared 4.6.2019

Tilstede: Sjur, Trond, Lene

Numeraler

Situasjonen

Nå har vi felles fil i smi/src/morphology/stems: arabic_roman_digits.lexc

Den er i bruk for fkv, sma, sme, smj, smn.

Strategi for fellesfiler

Vi bør evaluere og harmonisere namnekonvensjonar for

 • nob: 34+Det+Qnt+Pl (legge til +Arab her?) fire+Det+Qnt+Pl
 • fkv: 34+Num+Arab+Sg+Nom
 1. Ikkje felles europeisk, men ein felles for numeral og kasusmerking
 2. Sjølve look for alle språk i smi, og deretter i alle samiske språk

Lene ser på dette.

Strategi for makefiler

Hvordan skal man gjøre det i Makefile.am? via perl-skript eller rein kopi? Etter Lene er ferdig Sjur

Acronymer, abbreviations

Kor går skiljet mellom akronym og forkortingar? Vi treng ein felles definisjon.

Vi vil ha felles abbr-fil, og vi må kopiere over CG-regler fra sme til andre smi-språk for å få til felles tokenisering.

Legge typiske attr-forkortelser til eget attr-leksikon, f.eks. hr.

https://de.wikipedia.org/wiki/Akronym

Aus den Anfangsbuchstaben oder -silben einer Wortgruppe oder eines Kompositums gebildete Abkürzung, die als Wort verwendet wird.

Keine Akronyme sind Abkürzungen wie Abk., lt., Betr. oder kpl.

 • Uttrykk som kan ha punktum er forkortingar.
 • berre store bokstavar er akronym
 • uttrykk som kan kasusbøyast er akronym
 • enkeltord er forkortingar (km, mm)
 • uttrykk som berre blir brukt attributivt er forkortingar
 • K.F.U.M. Abbr
 • KFUM ACR
 • K.F.U.M (finnes ikke)

mm mm+N+ABBR km km+N+ABBR

Trond ser på dette og skriv ei attendemelding. Målet er å få abbr i smi. Sjå i Čállinrávvagat.