190606_gramcheck

Oppstart av grammatikkontroll - møte 6.6.2019

Til stades: Lene, Linda, Sjur, Trond

Det bør lages dokumentasjon for oppstart, hvordan man skal komme i gang med et grammatikkontrollprosjekt:

  • Filstruktur og filer i tools/grammarchecker (flowchart i IWCLUL/COMPUTEL-artikkel)
  • Installering av grammatikkontrollprogram i LibreOffice
  • Installering av divvun-checker (kommandolinjeverkty)
  • Oppsett av testar og testrutiner for regresjon (med et simpelt eksempelt)

Kevin har skrive dokumentasjon på github-sida til grammatikkontrollbibliotektet

Dokumentasjon av grammatikkontroll:

Sjå òg dokumentasjonen for maskinomsetjing.

Løysing:

  • La det nordsamiske prosjektet (og alle prosjekt) ha si eiga side
  • Lage ei felles side for språk generelt.
  • Legge til flowchart på denne sida.