191030_bibel

Møte om bibel, ordbøker og NDS 30.10.19

Tilstede: Børre, Chiara, Elena, Lene, Sara, Siri, Sjur, Trond

Ordbøker:

  • Bibel og ordbok
  • Kintel
  • Finsk sametings smefin

Bibel

Tekstar

Vi har fått tekstar frå bibelselskapet.

Ordboksapp

Dei vil ha ein app med bibelordbok.

  • Alle relevante ord må inn i lexc. smX/src/morphology/incoming/bibelord_missing.txt
  • Alle ord må inn i ordboksfila.
  • Lene har lagt inn en del ord i lexc, merket med Bibel, disse må sjekkes

Bibelnamn, Lene skreiv i Zulip:

Leam bijpelen nommh lissiehtamma src/morphology/stems/sma-propernouns.lexc:se, mïerhke:Bibel. Maehtiejidien sojjehtimmiem vaaksjodh? Vuos. gaavhtan Odd jallh Even

sh devtools/prop_minip.sh Galileje

Sørsamisk prioriteringar framover:

  • GG-missing + TermWikien
  • 1/3 manglande bibelord