210302_ Cmp_avledninger

Taggmøte 2. mars 2021

Tilstede: Sjur, Trond, Inga, Lene, Thomas

Samansetjingstaggar i GiellaLT:

Tre klassar:

 • deskriptive taggar: +Cmp/*
  • desse kjem i affixes/nouns.lexc, compounds.lexc legg til Cmp#
 • normative taggar: +CmpN/*
  • Her er CmpN/SgN default som aleinetag, lagt til i stems/nouns.lexc
 • normative posisjonstaggar: +CmpNP/*
  • desse avgrensar berre normativ posisjon (prefiks, fyrst, berre i slutten, ikkje i det heile, osb)

Hvilke tagger skal vi bruke når det er førsteleddet er forkortet eller ikke-assimilert lån?

Eksempler med ny tagg +Cmp/Unass

 • asylårdnik +Cmp/Unass asyl+ådnik (asyl er ikke produktiv)
 • asijllaårdnik +Cmp/SgNom asijlla+årdnik +CmpNP/Pref (Prefiks) Normativ Posisjon

balkong og kultur er produktive:

 • balkoaŋŋa+årdnik +Cmp/SgNom
 • balkong+årdnik +Cmp/Unass
 • balkoaŋŋa+N+Sem/Dummytag+Cmp/Unass: balkong%> R ;
 • balkoaŋ+årdnik +Cmp/Sh
 • +CmpNP/Pref+Cmp/SgNom: r%> R ; !short cmp, "kulturskåvllå" , fra affix-fila, KULTUVRRA:

balkoaŋŋa+N+Sem/Dummytag: balkong%> R ; (Her mangler Cmp-tagg, bør det være +Cmp/Unass eller +Cmp/Sh ?)

Problemet er harmonisering

Vi må ha et system som gjør det mulig å gå fra språk til språk

 • For analyse: tagger forteller om typen Cmp
 • For generering i MT: sammensetninga som ikke er foretrukket, skal ha en annen tagg, eller en ekstra tagg

Det er behov for å skille mellom sammensetninger (dvs. vi kan ikke gjøre dem valgfrie)

 • eatnigiella +Cmp/SgGen (morsmål)
 • eadneluopmu +Cmp/SgNom (morpermisjon)
 • etniidbeaivi +Cmp/PlGen (morsdag)

Mulig løsning

 • Den foretrukne vil aldri være +Cmp/Unass
 • Hvis den foretrukne er den lange formen, kan vi legge +Cmp/Sh til den korte
 • Hvis den foretrukne er den korte formen, kan vi legge +Cmp/Long til den korte Men da vil ikke analysen fortelle alltid gi god informasjon

Det er mulig å legge til regel i tools/mt/apertium/tagger/modify.regex fra smj:

 • +Cmp/Sh > +Cmp/SgNom
balkoaŋŋaårdnik
balkoaŋŋaårdnik  balkoaŋŋa+N+G3+Cmp/SgNom+Cmp#årdnik+v1+N+Sg+Nom  0,000000
balkoaŋŋaårdnik  balkoaŋŋa+N+G3+Cmp/SgNom+Cmp#årdnik+v1+N+Sg+Nom  0,000000

balkongårdnik
balkongårdnik  balkoaŋŋa+N+Cmp#årdnik+v1+N+Sg+Nom  0,000000
balkongårdnik  balkoaŋŋa+N+Cmp#årdnik+v1+N+Sg+Nom  0,000000

kultuvrraårdnik +Cmp/SgNom+Cmp/Long
kulturårdnik  +Cmp/SgNom

Oversikt fra smj root:

+CmpNP/All    !!≈ * __@CODE@__ - ... in all positions, __default__, this tag does not have to be written
+CmpNP/First   !!≈ * __@CODE@__ - ... only be first part in a compound or alone
+CmpNP/Pref   !!≈ * __@CODE@__ - ... only __first__ part in a compound, NEVER alone
+CmpNP/Last   !!≈ * __@CODE@__ - ... only be last part in a compound or alone
+CmpNP/Suff   !!≈ * __@CODE@__ - ... only __last__ part in a compound, NEVER alone
+CmpNP/None   !!≈ * __@CODE@__ - ... does not take part in compounds
+CmpNP/Only   !!≈ * __@CODE@__ - ... only be part of a compound, i.e. can never

+CmpN/SgN   !!≈ * __@CODE@__ Singular Nominative !! Unmarked = Default
+CmpN/SgG   !!≈ * __@CODE@__ Singular Genitive
+CmpN/PlG   !!≈ * __@CODE@__ Plural Genitive
+CmpN/PlN   !!≈ * __@CODE@__ Plural Nominative, propers!
+CmpN/SgNomLeft !!≈ * __@CODE@__ Singular Nominative
+CmpN/SgGenLeft !!≈ * __@CODE@__ Singular Genitive
+CmpN/PlGenLeft !!≈ * __@CODE@__ Plural Genitive

 +Cmp     !!≈ * __@CODE@__ - Dynamic compound. This tag should always be part

 +Cmp/Attr   !!≈ * __@CODE@__ - Attributive
 +Cmp/SgNom  !!≈ * __@CODE@__ - Singular Nominative
 +Cmp/SgGen  !!≈ * __@CODE@__ - Singular Genitive
 +Cmp/PlGen  !!≈ * __@CODE@__ - Plural Genitiv
 +Cmp/SplitR  !!≈ * __@CODE@__ - This is a split compound with the other part to
        !!         => Arbeids- = +Cmp/SplitR
 +Cmp/SplitL  !!≈ * __@CODE@__ - This is a split compound with the other part to the left
 +Cmp/Sh    !!≈ * __@CODE@__ - testing +Cmp/Sh
 +Cmp/Hyph   !!≈ * __@CODE@__ - on dynamic compounds that have a hyphen
 +Cmp/NoHyph  !!≈ * __@CODE@__ - On compounds that COULD have had a hyphen (and usually have), but doesn't
 +Cmp/SoftHyph !!≈ * __@CODE@__ - Tags compounds containing SOFT HYPHENS (U+00AD)
 +Cmp/Cit   !!≈ * __@CODE@__ - Tags citation compounds, which can in principle