Diskusjon Om Depworkshop_20110328

Møte om dep-workshop den 14-15. april

 • Møte 28.3.2011
 • Deltakere: Linda, Lene, Trond, Ciprian

Overskrift: Utvikling av dependensanalysator for samisk - workshop

Saker

 • Invitasjon
 • Språk
 • Tema
 • Forberedning
 • Arbeidsfordeling

Invitasjon

 • sendes til utvalgte som epost med tekst og med link til webside
 • sendes mail med overskrift og link til webside til IS-ansatte

I invitasjonen: Dette er ein arbeids -workshop (sic). Ikkje forvent foredrag. Forutsetning: analysere settet av setninger med en form for dependensanalyse påmelding fredag 8. april

Referanse å vise til:

http: //gtweb.uit.no/cgi-bin/wiki/index.php/Dependency_Treebank_Documentation

 • lete etter vanskelige setninger - sende ut før work-shop
 • setninger til hvert tema - deltakerne skal analysere dem med dependensanalyse før workshopen
 • referanse til relevant litteratur
 • UiT: mastergradsstudentan, ansatte på samisk, andre som forsker på samisk
 • Samisk høgskole?
 • Helsingfors, Uleåborg, Umeå

Språk

Arbeidsspråk blir nordsamisk. Deltakarar kan snakke ad lib. Flerspråklig miljø så andre språk er mulig.

Tema

 • evt - hvis vi finner det nødvendig: kort presentasjon av CG
 • hva vil vi med depanalysen? hva skal/kan den brukes til?
  • evtl. automatisk induksjon av valens
  • DeepDict
  • MT - WA
 • Pekkas filosofi vs Giellateknos filosofi
  • forskjeller
  • likheter
 • Spesifikke tema
  • ellipse, koordinasjon, postmodifikasjon av substantiv, hvem er mor? (finitt hjelpeverb vs infinitt hovedverb), infinitte setninger
 • tegnsetting (dependens)
 • (nesten) språkuavhengig dependensanalysator
  • baskisk, finsk, ..
 • grafisk representasjon av dependensanalyser:
  • går dependenter til hoder eller omvendt (retning av piler)
  • INESS vs. Francis (praktisk) vs. Pekka (teoretisk)

Forberedning

 • lete etter vanskelige setninger - sende ut før work-shop
 • setninger til hvert tema - deltakerne skal analysere dem med dependensanalyse før workshopen
 • referanse til relevant litteratur

smx.dis.rle -> smi-syn.rle -> dep.rle

 • bra å ikkje ha semantiske set innafor dep.rle

@SUBJ<OBJ - dependensen går fra objektet til subjektet pga av ellipse - denne taggen legges til før vi kommer til dep

 • Giellawiki - litteratur -
  • Eckhard
  • Melčuk
  • Tesnière
  • Sammallahti
  • baskisk
  • Tysk...
 • innlegg
  • Beahkká: Presentasjon
   • Beahkkás annotasjonsfilosofi og interessante annotasjonseksempler
  • Gt: Presentasjon
   • Malta
   • MT/ Dep intro
   • Deep Dict

Arbeidsfordeling

 • Trond: nettsida, sende ut e-posten (samisk, norsk), bestille rom, lunsj - Malta-foredraget
 • Linda: litteraturliste på Giellawiki, lete etter setninger, begynne å lage program - MT og Dep intro
 • Lene: evtl. legge til setninger, skrive e-posten, forberede å si noe om Deep Dict private/gt/doc/syntax
 • Ciprian: legge til litteratur på wikien

 • åpent: vert/vertinne for hver dag
 • Felles middag torsdagskveld