Diskusjon Om Morfologisk InfoI Analysen_20150319

Diskusjonen startet på møte 19. mars 2015.

Morfologisk informasjon i korpusanalysen

Status i dag: mye informasjon blir fjerna

Vi vil ta vare på mer informasjon

 • om derivasjon
 • om både dynamiske og leksikaliserte samansetjingar/avleiingar

Saker:

 • kva gjer vi i lookup2cg? Avklart på separat møte, vi hiv ut all lingv. pros.
 • korleis skal taggane for leksikaliserte ord sjå ut?
 • kva er eit lemma?

Spørsmål:

 • vil vi ha kopling til rotlemma?
 • kor stor del av den morfologiske historia vil vi ta vare på?
 • kva vil vi koda?
 • kva slags "syntaks" vil vi ha for taggane for morf.historia?

Fordeler med leksikalisering:

 • ordbøker og MT
 • prioritering av forslag i stavekontrollen (de leksikaliserte kommer først)
 • mulighet for å legge til semantiske tagger uavhengig av derivasjonstype
 • estetiske (reint syntaktiske) lesingar i syntaktisk analyse

Alternativer:

 1. Bruke kompleks analyse istedenfor leksikalisering
 2. Legge til tagger om derivasjon til dagens analyse. I dag har vi en slik i sme: +NomAg
 3. Ta vare på kompleks analyse som underlesning
 4. Legge til definerte underlesninger i et skript, mellom FST og cg3

1. Bruke kompleks analyse istedenfor leksikalisering:

En både-og-løsning vil kunne kreve to disambigueringsfiler

2. Legge til tagger:

Vi har i dag dette for NomAg for å løse homonymi

vuovdi  = selger
vuovdi	vuovdi+N+NomAg+Sg+Nom <= info i tagg til det leksikaliserte lemmaet
vuovdi	vuovdit+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Nom <= kompleks analyse

pga av homonymi med vuovdi+N = skog som har ulikt bøyningsparadigme

For derivasjonen Der/NomAct har vi det ikke

vuovdin	vuovdin+N+Sg+Nom <== +NomAct ville være fordel for disambiguering av Acc vs Gen
vuovdin	vuovdit+V+TV+Der/NomAct+N+Sg+Nom

3. Ta vare på kompleks analyse som underlesning
Denne diskuterte vi ikke

4. Legge til definerte underlesninger i et skript, mellom FST og cg3

"<vuovdin>"
  "vuovdin" N NomAct Sg Nom
    "vuovdit" V TV

"<ealli>"
  "ealli" N NomAg Sg Nom Sem/Ani
    "eallit" V IV
$ echo čorgejeaddji | hfst-proc2 --xerox tools/preprocess/tokeniser-disamb-gt-desc.pmhfst | cg-conv -f
"<čorgejeaddji>"
	"čorgejeaddji" N NomAg Sem/Hum Sg Nom
	"čorgejeaddji" Der/NomAg N Sg Nom
		"čorget" V TV 

Konsekvensar for ulike applikasjonar/komponentar:

 • CG (disambiguering) - må tilpasses ny lookup2cg
 • ordbøker / Oahpa osv
 • MT
 • korp
 • grammatikkontroll
 • talesyntese(?)

Eksempler:

sme$ usme
borahahtti - (ordboka: spiselig A)
borahahtti	borrat+V+TV+Der/h+V+Der/ahtti+V+TV+PrsPrc
borahahtti	borrat+V+TV+Der/h+V+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Nom
borahahtti	borahit+V+TV+Der/ahtti+V+TV+PrsPrc
borahahtti	borahit+V+TV+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Nom
borahahtti	borahahtti+A+Attr
borahahtti	borahahtti+A+Sg+Nom

borahahtti
borahahtti	borrat+V+TV+Der/h+V+Der/ahtti+V+TV+PrsPrc
borahahtti	borrat+V+TV+Der/h+V+Der/ahtti+V+TV+Imprt+Du2
borahahtti	borrat+V+TV+Der/h+V+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Gen
borahahtti	borrat+V+TV+Der/h+V+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Acc
borahahtti	borrat+V+TV+Der/h+V+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Nom
borahahtti	borahit+V+TV+Der/ahtti+V+TV+PrsPrc
borahahtti	borahit+V+TV+Der/ahtti+V+TV+Imprt+Du2
borahahtti	borahit+V+TV+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Gen
borahahtti	borahit+V+TV+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Acc
borahahtti	borahit+V+TV+Der/ahtti+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Nom
borahahtti	borahahtti+A+Attr
borahahtti	borahahtti+A+Sg+Nom => A = PrsPrc 'borahit/borrat'
borahahtti	borahahtti+A+Sg+Gen
borahahtti	borahahtti+A+Sg+Acc


$ usmj
nuorttal	nuorttal+Adv + 
nuorttal	nuorttal+Po
nuorttal	nuorttal+Pr

nuorttalappo	nuorttalabbo+A+Comp+Pl+Nom
nuorttalappo	nuorttalabbo+A+Comp+Sg+Gen

nuorttalappot	nuorttalabbo+A+Comp+Der/at+Adv
nuorttalappot	nuorttalappot+Adv
- subst->komp->adj->adv

$ usme

geahppaseappot geahpas+A+Comp+Der/at+Adv
geahppaseappot geahppaseappot+Adv <== denne vinner i dis.cg3

Bz 1308:

Eksempler på ikke veldig produktive deriverte verb hvor derivasjonen ikke kommer fram i FST. Spørsmålet er om vi skal synliggjøre slik derivasjon.

Spesielt gjelder det verb på -lit (i parantes er mulig analyse som FST ikke gir idag):

 • oaidnalit oaidnalit+V+IV+Inf (oaidnit V Der/lit)
 • náitalit náitalit+V+IV+Inf (náitit V Der/lit)
 • heaitalit heaitalit+V+TV+Inf (heaitit V Der/lit)
 • álgalit álgalit+V+IV+Inf (álgit V Der/lit)
 • riidalit riidalit+V+IV+Inf (riidit V Der/lit)

Men også verb på -šit:

 • bealkkašit bealkkašit+V+TV+Inf (bealkit V Der/šit)
 • vávjjašit vávjjašit+V+TV+Inf (vávjit V Der/šit)