Meeting2018-03-20-SM Ahyph

Møte om bindestrek i paradigmegenereringa 20.3.2018

Tilstede: Sjur, Maja, Ciprian, Chiara, Lene

I sme-FST har vi nå et system som gjør # om til hyph som aksepteres, men ikke foreslåes av stavekontrollen. Saka blei diskutert på epost 16.01.2018, og løsninga var da å bruke hfst både i NDS og på web.

Det har vært gjort et vedtak i Giellagáldu og vi ser på saka på nytt.

Vi vil ikke vise #=- i

  • som forslag i Divvun-programmet
  • i paradigme på web-generering
  • i paradigme på NDS

F.eks. jåvlebiejjie, vi vil ikke vise:

jåvle-biejjie
jåvle-biejjien
jåvle-biejjieh  osv.

Når skal vi ikke bruke # ?

  • Ikke i propernoun, istedenfor bruker vi ^ (vi må oppdatere dokumentasjonen)
    • smi-proper-fila inneheld 9992

Giellagáldu sitt vedtak fra 06.02.2018

  • er uklart og må følges opp med flere spørsmål (Maja). Men man kan tolke det som at det ikke skal brukes hyph i vanlige sammensatte ord.
  • opphopning av 3 like vokaler (konsonanter?) som i jåvle-eejehtalleme: skal heller skrives i to ord, jåvle eejehtalleme, hvis vi tolker GG vedtak riktig
  • guhkie-guhkiebasse vs. guhkieguhkiebasse: iflg. muntlig tilbakemelding skulle det _ikke_ være bindestrek.

Vårt vedtak

Vi fjerner skriptet som endrer # til hyph, og bruker heller samme løsning som vi har for sme også for sma (Sjur), for da vil Divvun-programmet godta hyph, men bare i dynamisk cmp, men hyph vil ikke bli synlig i paradigmer (dvs fst Norm). Vi avventer avklaring om dette fra Giellagáldu for evt. andre tiltak.