Tilpasninger Til Apertium_20151211

11.12.2015

Tilstede: Sjur, Francis, Trond, Kevin, Linda, Lene

Møte

Møte om ulike problem knytta til overgangen mellom fst og verda omkring (preprocess, lookup2cg, apertium)

 • COPY/SUBSTITUTE
 • V*
 • Derivasjon + samansetjing
 • MWE/

COPY/SUBSTITUTE

Apertium vil at input frå fst skal bli filtrert og ikkje lagt til. Når ting blir endra i CG er det problematisk. Prinsipp: Vi vil ha morfologi i fst og ikkje i cg.

Praksis i dag:

 • Vi endrar TV -> IV i CG (modulo kontekst), i staden for å ha det to gonger i FST.
 • Namn er Sem/Plc i morfologien. Dei kan bli Sem/Sur avhengig av kontekst.

Eks.

SUBSTITUTE: TV-IV (V TV) (V IV) FAUXV (0 ("lávet") OR ("áigut")); #RemoveFromApertium

West-Virginia PLC ;
Ávvil PLCSUR ;

LEXICON PLCSUR
+Sem/Plc:
+Sem/Sur:
<e a="yr"><p><l>Avvevákkirášša<s n="np"/></l><r>Avvevákkirášša<s n="np"/></r></p><par n="PlcSur__np"/></e>
<e r="LR"><p><l>Avvil<s n="np"/><s n="sem_sur"/></l><r>Avvil<s n="np"/><s n="top"/></r></p><par n="__np"/></e>
<e><p><l>Avvil<s n="np"/><s n="sem_plc"/></l><r>Ivalo<s n="np"/><s n="top"/></r></p><par n="__np"/></e>

Løysingar:

 • TV/IV -> vi legg dei få verba det gjeld til to gonger, med kvar sin tagg
 • Vi legg både Sem/Sur og Sem/Plc til i affixes/propernouns.lexc. I CG tar vi REMOVE Sem/Plc i staden for SUBSTITUTE Sem/Plc til Sem/Sur for å få korrekt tagg alt etter kontekst.

Dette har tre fordelar:

 • Betre for Arpertium
 • Mogleg å finjustere meir i FST-en
 • Mogleg å bruke både SELECT og REMOVE på både Sem/Plc og Sem/Sur

Hvem og når:

Lene, i neste uke

Derivasjon:V*

Grammatikkontrollen kan ikkje bruke lookup2cg

Eksempel på regel som ikke fungerer i Apertium:

REMOVE:derAdv (A* Adv) IF (0 LEX-ADV); 

... *1 BARRIER V ... (fordi V* Der/ N blir lese som verb)

sme$ echo 'ráhkisvuohta' | usme
ráhkisvuohta    ráhkis+A+Der/vuohta+N+Sg+Nom
ráhkisvuohta    ráhkisvuohta+N+Sg+Nom

sme$ echo 'ráhkisvuohta' | usme | lookup2cg
"<ráhkisvuohta>"
     "ráhkisvuohta" N Sg Nom
     "ráhkis" A* Der/vuohta N Sg Nom

ráhkisvuohta ráhkis+A+Der/vuohta+N+Sg+Nom

Løsning

Preprosesseringa legg til eit symbol til N, A, V før Der/..., som i dag. Ikkje *, men eit anna symbol (som vi finn seinare).

CG: Fjern * tilslutt i CG med SUBSTITUTE

Hvem og når:

Sjur, 2. uka i februar

Sammensetning

I dag:

lookup2cg:

"<mánábiila>"
     "máná#biila" N Sg Nom
"<mielkebiila>"
     "mielkebiila" N Sg Nom

Apertium:

$ echo mánábiila|apertium -f none -d . sme-nob-disam
"<mánábiila>"
    "biila" n sem_veh sg nom
        "mánná" n sem_hum cmp_sggen cmp

$ echo dáŋkabiila|apertium -f none -d . sme-nob-disam
"<dáŋkabiila>"
    "dáŋkabiila" n sem_veh sg nom
SELECT hjul IF (1 ("biila")); # vil matcha mánábiila

SELECT mat IF (1/1 ("is")); # vil t.d. matcha vis neste ord er (dynamisk samansett) iskake
SELECT mat IF (1/* ("is")); # vil t.d. matcha vis neste ord er (dynamisk samansett) iskaffekake eller kaffeiskake

REMOVE SUB:1 Cmp; # fjern alle samansette lesingar

vanskeleg: kan ikkje ha taggar frå underlesingar i SET som skal matcha på overlesingar:

"<mánábiila>"
    "biila" n sem_veh sg nom
        "mánná" n sem_hum cmp_sggen cmp
vil ikkje matcha SET foo = (sem_veh) + (cmp);

vanskeleg: kan ikkje ha krav på under- og overlesing *av same lesing* i same REMOVE-regel

"<ønskeliste>"
    "liste" N
        "ønske" V
    "liste" V
        "ønske" N
    "liste" N
        "ønske" N
        
Umogleg å laga reglar som fjernar V+N-samansetjingar (og prioriterer N+N):
REMOVE sub1=N + sub0=V IF (sub1=N + sub0=N); # ingen syntaks for dette enno

(frå http://wiki.apertium.org/wiki/Subreadings#Wishlist)

Dette diskuterte vi 19. mars:

/lang/common/leksikalisering.html

Vi gjennomfører dette i februar.

MWE og preprocess

Dette handlar om preprocess. Vi vil analysere og preprosessere i same steg. Grammatikkontrollen vil kontrollere feilaktig særskriving (sær skriving).

Vi eksperimenterer med hfsts pmatch

sme$ usme
nr.
nr.    nr+N+ABBR+Nom
nr.    nr+N+ABBR+Gen
nr.    nr+N+ABBR+Attr
nr.    nr+N+ABBR+Acc

nr
nr    nr+N+ABBR+Nom
nr    nr+N+ABBR+Gen
nr    nr+N+ABBR+Attr
nr    nr+N+ABBR+Acc
sme$ echo 'Dat lei 2. girji.' | preprocess --abbr=tools/preprocess/abbr.txt 
Dat
lei
2.
girji
.
sme$ echo 'Dat lei 2. Ja de bođiimet.' | preprocess --abbr=tools/preprocess/abbr.txt 
Dat
lei
2
.
Ja
de
bođiimet
.

Dette kan bli betre med å ta med informasjon frå analysen.