tts-mote

Møte om TTS 25.4.2018 Til stedet: Sjur, Trond, Chiara, Ciprian, Lene

 • mål:
  • få TTS på maskinene til:
   • Chiara
   • Ciprian
  • få TTS på ein server
   • be om serverlisens og instruksjonar frå Acapela -> Sjur
   • installera og setja opp servaren (kva for servar?) -> Chiara, Ciprian
  • integrera server-TTS med andre servertenester
   • i NDS/satni.org
   • på nettside der ein kan lima inn tekst og få han opplesen
   • Oahpa (Leksa)
   • på våre eigne heimesider (les opp sme-sidenen!)
   • folk må kunna velja røyst og fart