171110

Møte om harmonisering av interaktive tenester (REST)

Til stades: Sjur, Ciprian, Børre, Trond, Chiara, (Lene i starten av møtet)

Tema

Førebuande møte for å diskutere harmonisering av interaktive tenester.

Inventar

Oversyn over tenester og url (tentativ)

paradigmegenerering
http://gtweb.uit.no/cgi-bin/smi/smi.cgi?text=viessu&pos=Any&mode=minimal&action=paradigm&lang=sme&plang=sme

https://api.giella.uit.no/generate?lemma=viessu&pos=Any&size=minimal&lang=sme

http://gtweb.uit.no/cgi-bin/smi/smi.cgi?text=viessu&pos=Any&mode=minimal&action=paradigm&lang=sme&plang=sme
a.                                // b.

analyse
http://gtweb.uit.no/cgi-bin/smi/smi.cgi?text=viessu&action=analyze&translate=none&lang=sme&plang=sme

talord:
http://gtweb.uit.no/cgi-bin/smi/sme-num.cgi?text=33

NDS:
http://sanit.oahpa.no/detail/sme/nob/viessu.html?no_compounds=true&lemma_match=true&e_node=-2405444611202267504


Ordformsgenerering:
http://gtweb.uit.no/cgi-bin/smi/smi.cgi?text=viessu%2BN%2BSg%2BGen&action=generate&lang=sme&plang=sme

satni.org
https://giellalt.uit.no/apps/satni/RESTEndPoints.html

http://satni.uit.no:8080/exist/restxq/satni/dictionaries
http://gtweb.uit.no:8080/exist/restxq/satni/dictionaries

Outputformatet som blir generert: I dag har vi fleire ulike. Her: Døme frå html. Vi vil ha: json.

smi.cgi:
  if (%candits) {
   my $other_forms = $page->first_child_text("otherforms[\@tool='paradigm']");
   my @content;
   my $p=XML::Twig::Elt->new('p');
   my $b=XML::Twig::Elt->new(b=>$other_forms);
   push(@content, $b);
   my $br=XML::Twig::Elt->new('br');
   push(@content, $br);

Infos:

https://labs.getninjas.com.br/sharing-data-in-a-microservices-architecture-using-graphql-97db59357602

https://satni.uit.no/termwiki/api.php

https://spraakbanken.gu.se/ws/korp

https://spraakbanken.gu.se/eng/research/infrastructure/korp/ws

Drøfting

Fire delar:

 • server
 • funksjon/teneste
 • parameter
 • utdata

Vedtak:

 • server = api.giella.uit.no
 • utdata = json

Reimplementeringsprosess:

 1. teneste -> test
 2. endra output -> ny test
 3. endra implementering -> skal passera test frå 2

Standardiseringsprosess:

 • inventera alle tenestene
 • inventera alle parameter
 • laga forslag til meir einheitlege funksjons-/tenestenamn
 • laga forslag til standardiserte parameternamn (der det gjev meining)

Tenester vi har i dag:

 • paradigmegenerering x N
 • ordformsgenerering
 • analyse x N
 • satni.org
 • NDS
 • Korp
 • stavekontroll / grammatikkontroll
 • MT
 • språklæring
 • konteaksta
 • orddeling
 • transkribering

Vi vil ha:

 • TTS
 • ASR

Fyrste eksperiment:

 • dato-til-tekst (og omvendt)

Arbeid framover:

 • byrja eksperiment med datokonvertering Ciprian, Chiara, Trond
 • inventera tenester/funksjonar alle
 • laga utkast til standardiserte funksjonsnamn + parameter alle
  • lag prinsipp for å namngje funksjonar
 • be om server (VM) (giella.uit.no) Børre (snart)
 • be om servernamn (api.giella.uit.no) Børre

Neste møte om dette:

Viss vi har komme vidare: Under neste Divvun-samling.