Meeting_2011-01-31

Organisering

 • Divvun -> UiT
 • 2 > 1 - i praksis
 • arbeidsmåtar

Arbeidstid

 • kjernetid 9-14: 30
 • resten fleks
 • før timar

Kan bli ekstra innsats ved innspurtar ol, avspasering etterpå.

Det er flere gode grunner for å jobbe på UiT-kontorene:

 • bygge opp et godt arbeidsmiljø
 • ta imot henvendelser
 • lære opp og støtte nyansatte/prosjektarbeidere

Sjur meir i Tromsø? Problem med Helsingfors-kontoret:

 • for lite oppfylging av personalsaker
 • skeiv arbeidsfordeling mellom arbeidstakarar

Skal prøva å koma oftare og meir regelmessig.

Rutinar:

 • alle lesa svn-loggen på "eigne" filer
 • alle validere/kompilere før de sjekker inn
 • alle forberede oppsummering/analyse av sitt arbeid

Måndagsmøtene

 • møtetid kl 9.30 - hver mandag, men veksling mellom korte møter med påfølgende fraksjonsmøter og lengre fellesmøter
 • saksliste fredag ettermiddag ved Sjur og Trond
 • evt melde inn saker før dette
 • oppkobling på see og rapportskriving før møtet, spesielt rapportere om arbeid som andre venter på/influerer på andres arbeid
 • ikkje fast maksimumssaksliste
 • aktivt flytte saker til "fraksjonsmøter"

Fellessamlinger andre steder en gang i året/halvåret? Kombinert med oppsøkende virksomhet? (arbeidsplasser, skoler, sameforeninger ...)

Personalnytt

 • Lene i 20% på Giellatekno ut semesteret
 • Berit Merete Nystad Eskonsipo vikar for Lene
 • Biret-Ánne i 50% på TTS-prosjektet ut semesteret
 • Formalia rundt UIT-Divvun framleis

Nærståande oppgåver/pågåande prosjekt

 • Divvun 2.1 - Sjur, Thomas, Tomi
 • sma-oahpa - Ciprian, Trond, Lene, Ryan, Sissel,
 • Norgesuniversitetet sme-oahpa 2011-13 - Lene, Biret Ánne, Trond, Ciprian, Ryan
 • TTS - Biret Ánne, Sjur, Tomi
 • ordbok
  • admin term dict / forvaltningsordbok/FAD (Børre, Francis, Ciprian, Trond, Berit Merete)
   • Rapport FAD 1.3.
  • law term dict (Ellen Ravna) - Ciprian
  • new version of smenob (in all current formats) - Ciprian, ???
  • smanob/smenob for the new StarDict version - Ciprian
  • smanob/smenob for mobile (not only on iPod/iPhone) - Ciprian
  • smefin/finsme -- filene kjem frå Helsingfors (når?) - Ciprian
  • komi og kildin - Ciprian, Russland
 • Analyse av ortografiske feil -> artikkel i SDÁ (Lene, (Sjur)
 • NoDaLiDa
  • NoDaLiDa-korpus-workshop (Sjur)
  • NoDaLiDa-CG-workshop - Trond, Lene
  • NoDaLiDa-evaluering (peer review) - Trond, Lene
 • LexC-kurs i Budapest, april - Sjur, hugs Barents!
 • avslutta testbenkprosj - Sjur, Thomas, Lene?
 • Barents
  • Komi-kildin søknad til april - Sjur, Trond
  • Komi-kildin-Nenetisk tastaturprosjekt - Trond, Sjur
 • Pitesamisk prosjekt: grammatikk, oahpa - Trond
 • Linuxboks i Mo i Rana?! - Sjur, Trond, Børre, Ciprian
 • INESS, 6 mnd arbeid med dependenstrebank - Linda

Langsiktige planar

 • HFST - inn overalt, også stavekontroll
 • infrastruktur,
  • del 1: ryddigere infrastruktur + kompilering - (testrutiner??)
  • del 2: xml-leksikon som grunnlag også for LEXC
 • omsetjingsminne/Autshumato
 • MT -
 • sma-dis.rle (disambiguering/syntaks)
 • grammatikkontroll
  • bruke Apertium?
 • ordboksarbeid (FAD) + nobsme

Internopplæring

 • leksikografi
 • cg
 • nye oppgåver krev ny kunnskap - opplæring!!!