Meeting_2011-02-14

Meeting setup

 • Date: 14.02.2011
 • Time: 09.30 Norw. time
 • Place: Internet
 • Tools: SubEthaEdit, iChat

Agenda

Opening, agenda review, participants

 • Opened at
 • Present: Biret-Anne, Børre, Ciprian, Lene, Sjur, Thomas, Tomi, Trond

Reports from everyone

Børre

 • Jobbet med korpuskonvertering
  • free: 3 av 9000 er feil (less than 0,1 % error)
  • bound: ca 3000 feil av > 50 000 (ca 5 % error)
 • Begynte bygging av hunspelleksikon
 • Begynte med parallellisering av korpuset, fikset en feil i tca2

Ciprian

 • smaoahpa: db update and testing
 • jus term:
  • further refining of data
  • meeting with Esko: XMLeditor installation and instuction on basic functionality
  • todo: implement css filters for XMLeditor for jus term format
 • smenob:
  • further working towards a new version
  • checking data
  • updating the knowledge about StarDict format
 • admin term:
  • restarted the transformation of the relevant data
 • meeting on 18.02 about the Nordost-Passage
  • preparing, reading

Lene

 • Fra forrige uke:
  • arbeidet med tilpassing av sme-Oahpa til universitetskurs
  • hvem skal skrive adj-grammatikk for sma-Oahpa?
  • arbeidet litt CG sammen med Linda
  • gjorde prosjektlederarbeid NU-prosjektet (sme-Oahpa)
  • problemstillinger sma-fst i forhold til syntaktisk analysato
  • laga plakater til Trondheimskonferansen (sma-dict og sma-oahpa)
 • Denne uka:
  • har undervisning tirs, ons og tors
  • deltar på LaTex-kurs i regi av Pavel Iosad, denne og neste uke, hvis tidspunktene passer (LaTex for viderekomne)
  • jobber med sma-dis.rle (syntaktisk analysator/disambiguator for sma)
  • litt Oahpa-arbeid (sma - sme)
  • skal delta på diskusjoner om nobsme
  • foredrag/workshop på fredag 18.2 - Læremidler på nett. Arrangør: sametinget

Maja

 • sma-nob, korrrektur opp i dict. Bør se mer på verb, noun og adj-filene - noen dilemmaer
 • jobbe parallelt med fst og dict. Rette opp i fst, og i dict -
 • jobbet litt med adj-grammatikk
 • Vil jobbe mer med retting av dict/fst
 • (Davids oppgave : -) )

Sjur

 • sick leave
 • voikko+hfst status
  • det finnes en releasecandidate for testing, for finsk og grønlandsk,
  • vi burde teste for samisk
 • Divvun 2.1 status
  • skulle leveres forrige uke fra Nederland, men ikke kommet
  • problemer med 64 bits Office på 32 bits Windows (?)
 • fredag 18.2.: ASTIN meeting
  • de nordiske språkrådenes språkteknologifolks samarbeidsgruppe (ikke Island eller Finland)
  • de arrangerer korpus-workshop på Nodalida i mai
 • smj-dict
  • sametinget har kjøpt rettighetene fra Anders Kintel
  • ordboka skal på nett

Thomas

 • mostly transitivity
 • a lot of lege-besök with son
 • made an orjes-sámi flyer for a konferens (very beautiful)
 • struggled with some reiseräknings

Tomi

 • fixing bugs for smX-to-plx-conversion for Divvun 2.1 release, many of them seem to be fixed
  • 48 open bugs

Trond

 • Last week:
  • smeoahpa:
   • localisation fin, swe, testing
   • final application
  • smaoahpa:
   • Posters for Trondheim meeting
   • Localisation
  • New languages
   • Added Udmurt as a Gt language online
   • Added Jacks source files for Erzya Mordvin
  • Taught language revitalisation at an hif course
  • Barents: Planning, correspondence
  • CG
   • Started work on Riga
 • This week:
  • New employee — intro
  • Lexicography
  • Barents planning
  • ovttas.no
  • North-East Passage (sic)
  • NoDaLiDa reviews (deadline thursday)
  • More Riga work

Biret Ánne

 • TTS:
  • Texts: North Sámi ready for recording. Some more sentences needed.
  • Norwegian texts?
  • Numbers?
 • NU:
  • Tested Morfa-links: They work
  • Testing functionality of student account info: so far, so good
  • More teaching material on Fronter

Scheduling eventual follow-up meetings for subprojects

Issues for corpus

 • Børre, Ciprian, Trond, Francis
 • Update anchor files
 • Fix the question mark in regjeringen.no filenames for parallellisation

TTS for Norwegian

 • B-Á, Sjur, Trond
 • Discussing with Språkbanken, with NTNU, with Telenor

smanob-dict/sma-Oahpa - kl 11.00 idag? OK for Maja

 • Lene, Maja, Ciprian
 • Finne løsninger på "tvilsomme" ord

adj-grammatikken

 • Maja, Sjur, Trond, Lene
 • hvilken klassifisering?
  • Bergsland har skrevet lite, og det lille er spredt - (har 5 klasser)
  • Maja usikker på om "hennes" system vil bli godtatt av "miljøet" - (har 4 klasser)
  • grammatikken skal være en forklaring til vår sma-fst og oppgavene i Oahpa
 • Hvem skriver?
  • Vi kommer tilbake til dette i neste uke

Læremidler på nett - foredrag

 • Lene, Trond, Biret-Ánne
 • lage foredrag
 • gjennomkjøring onsdag kl 9
 • workshop hele fredagen

Course for B-M:

 • intro to Gt routines
 • xml and xmlmind
 • principles for lexicography work -- dictionaries from Sami
 • principles for lexicography work -- dictionaries to Sami

Dependencies

sma

 1. POS + transitivity
 2. CG work

Dictionary work -- deadline FAD 1. mars

 1. Corpus conversion - ok (Børre)
 2. Sentence alignment (Børre)
 3. Word alignment (Francis)
 4. Work on dictionary (B-M)

Infrastructure

 • Språkbanken server
 • Distributing the victorio workload on several servers
 • IT infra at UiT - e-mail

Other issues

Winter holidays

Namn Days
Sjur 21.2.-1.3.
Thom ikkje mer enn noen liten time no og da kanskje
Lene ikkje
Trond ikkje