Meeting_2011-05-02

Meeting setup

 • Date: 02.05.2011
 • Time: 9.30 Norw. time
 • Place: Internet
 • Tools: SubEthaEdit, iChat

Saksliste

 • Lingvistikk (Trond)
 • Ordbøker (Ciprian)
 • Korpus (Børre, Trond)
 • Barents - orientering (Sjur, Trond)
 • Bugzilla (Trond)
 • FAD-besøk (Trond)
 • Oahpa på konferanse denne veka (Lene)
 • Infrastuktur (Sjur, Trond)
 • Divvun 2.2 (Tomi, Thomas)
 • NoDaLiDa 2012 (Sjur)

Opening, agenda review, participants

 • Opened at 9.45.
 • Present: Sjur, Biret-Ánne, Berit Merete, Børre, Ciprian, Lene, Tomi, Thomas
 • Absent: Maja
 • Secretary: Trond; Berit Merete

Lingvistikk

sørsamisk leksikon (missing-liste)

Framleis mindre enn 90% dekning i vanleg tekst. Ikkje-sma-missing: Namn, tal, osb. Thomas arbeider med missing.

Viktige tekstar:

 • Bibelen
 • toppen av missing for heile korpuset

sørsamiske adjektiv (orientering)

Arbeid undervegs.

Ordbøker

Status quo

Ciprian ventar på nytt innhald. Deadline 8. mai

Arbeid fram mot nykompilering

TODO:

 • smenob
  • Eksempla på adverb i grammatikken (Berit)
  • Missing list for frekvente ord (Berit)
  • definere miniparadigme for illpl_no (Lene)

Korpus

Børre har arbeidd med tca2, for å få den til å bli kommandolinebasert att, dvs ved å skilja grensesnitt frå operasjon. Då kan ein ha to grensesnitt, eitt grafisk, og eitt kommandolinegrensesnitt.

Denne endringa bør inn i kjeldekoden i Bergen.

Berit Merete har arbeidd med europarl-aligneren, laga lister over forkortingar for se og no. Dette er forkortingar som krev punktum, men som ikkje markerer slutten av ei setning (TRAB-dot i vår terminologi).

TODO:

 • Testing av europarl (Berit Merete, Ciprian)
 • Få tca2 i kommandolinjeform (Børre)
 • Samanlikning av europarl og tca2 (etter at tca2 er på lufta) (Ciprian)
 • korpusmøte 3.5. kl 12: 30 (Børre, Ciprian, Tomi, Trond)

Barents - orientering

Trond i Joshkar-Ola: 15-20 ulike min.språk representert, stor entusiasme og interesse for arbeidet vårt. Nokre språksamfunn hadde eigne tastatur, andre ikkje. Her ligg presentasjonane frå Joshkar-Ola-konferansen

Vi har fått orientering frå FAD, og arbeider vidare.

Bugzilla

Frå førre møtet:

 • bruk bugzilla
 • avslutt feilrapportar når dei er ferdige
 • ikkje avslutt utan testing, legg ved ein kort testrapport + versjonsnummer når du avsluttar

Nytt på dette møtet:

 • inntil vi har andre plassar å registrera slikt på, så brukar vi Bugzilla òg til "fint-å-ha"-meldingar
 • Trond: lukkast dei som lukkast skal
 • Sjur: ikkje lukk før dei er testa - ein lukka men utesta feil som viser seg å ikkje vera heilt fiksa, er verre enn ein open bug i 2 månader

FAD-besøk

FAD kjem med ny departementsråd (ein byråkrat) Killinggren på onsdag før kl 10. Trond vil ha hjelp til presentasjonen, og lagar ei mappe for dette.

Oahpa på konferanse denne veka

Nettgrensesnittet må fungere når Rørosgjengen har presentasjon av Oahpa 4.5.

Infrastuktur

Victorio - Orientering

Victorio har ikkje nytt minne. Det kjem tidlegast på onsdag, Trond må avtale tidspunkt med IT-avd når det ikkje kolliderer med demonstrasjonar. Deretter kjem diskusjonen om å dele vic i svn - online-tenester (cgi + oahpa) - utvikling (= alt anna enn svn og online-tenester).

Forrest-gtuit blir no bygd på xserve.

GSoC-prosjekt med Apertium-QA (kvalitetssikring)

GSoC med Brendan Molloy i Australia, har laga HfstTester.py, det nye scriptet for å teste fst-ane våre (brukt med stor suksess for sma og kirgisisk).

Møte: Har vi i Gt/Divvun synspunkt på kva som skal inn i dette prosjektet?

TODO:

 • møte torsdag kl 13 norsk tid (Børre, Ciprian, Lene, Sjur, Trond)

infra - restruktureringsplan

Sjur har sjekka inn eit plandokument. Synspunkt? Viss ja, så møte, viss nei går Sjur vidare.

TODO:

 • les til neste veke (alle)

Xerox

Ny versjon tilgjengeleg no. Fiksar flag-diacritic-lus som stoppa våre transducarar.

Divvun 2.2

Kjerne: Oppdatere sme, smj lingvistisk innhald etter 2008.

Thomas, Tomi: …

status:

some hyphenation-problems:

ANC-reahccut	AN-C--reah-c-cut
10-jahkásačča	10--jah-kásačča
Davimušaláš-geađggit	Da-vi-mušaláš--ge-ađg-git
Koskivuori-plánenreaiddut	Kos-ki-vu-ori--plá-nen-re-aid-dut
duhtadanládje	du-ht-a-dan-lád-je
Skuvla	Sku-vla

hyphenation-rules works

TODO

 • Look at sme, smj test results (Tomi)
 • Make speller update and send out links internally (Tomi)
 • Meeting on evaluation of new speller after this meeting (Thomas, Tomi)

NoDaLiDa 2013

status, aksjon?

Direktefly Riga-Tromsø er mellom €81 og €171 for ein veg (men det er fly berre 2 dagar i veka). Vil den være der i 2013? Veit ikkje. Direktefly Riga-Oslo? mellom 20 og 137 for Baltic Air.