Meeting_2011-05-09

Meeting setup

 • Date: 09.05.2011
 • Time: 9.30 Norw. time
 • Place: Internet
 • Tools: SubEthaEdit, iChat

Saksliste

 • Divvun-omorganisering: (Sjur)
 • infrastruktur - møte? (Sjur)
 • ordbøker (Ciprian)
 • FAD-besøk (Trond)
 • Divvun 2.2 (Tomi, Thomas)
 • Oppdatert liste over komande hendingar

Opening, agenda review, participants

 • Opened at 9.45.
 • Present: Sjur, Biret-Ánne, Berit Merete, Børre, Ciprian, Lene, Tomi, Thomas
 • Absent: Maja
 • Secretary: Trond; Berit Merete

Divvun-omorganisering

korpuskontraktar og korpusadministrasjon

 • tilgang til server på Sametinget (1. juli er fristen)
 • corpora og copyrights
 • rydde opp i kontrakten for korpora til 1. juli
 • ansvarlig er Børre
 • ingen forandring for oss ang. tilgjengelighet til Sametingets resourcen

Børre:

 1. tca2
 2. korpuskonvertering
 3. ny: korpusadm-opprydding -> nr 1 frå neste veke
 4. ny victorio

maskinvare & programvare

 • alle programvare og maskinvare må omregistreres
 • hvem skal gjør det? (alle tek andsvar for sine ting)
 • Hvor? Vi lagar eit dokument i svn ($GTPRIV/adm/)

testbenkprosjektet

Sluttrapporten å skrivast og leverast før 1. juli.

anna opprydding og avslutting før 1.7.

Ikkje noko som vart nemnt.

infrastruktur - møte? (Sjur)

Lingvistisk opprydding:

 • Taggsamankøyring mellom dei samiske språka.
 • berre éi lemmaform, systematisk variasjon i fortsettingsleksikon (inkl. sub), f.eks. -ate vs -aate

Dette arbeidet kan gjerast (delvis) uavhengig av den ytre omorganiseringa.

Truleg diskusjonar i Riga, tilbakemelding før det.

ordbøker (Ciprian)

Ciprian kjeder seg - ingen tilbakemeldingar! Gjeld både sme og sma.

 • sma: deadline seinare denne månaden
 • sme: Klarsignal frå B-M: Generer no!

Generelt: Vi bør generere nye ordbøker to gonger i året - faste tidsfrister.

FAD-besøk (Trond)

Oppsummering:

 • Møtet med FAD gjekk bra (presentasjonen er i svn)
 • Det var vekt på jus, så Trond viste Cip sitt arbeid med Tana
 • Mest inntrykk gjorde nok MT, men det var saklege spørsmål om forvaltningsordsarbeidet.
 • Alt i alt gjorde vi eit godt inntrykk.

Divvun 2.2 (Tomi, Thomas)

 • lingvistisk oppdatering - alle kjende buggar
 • særleg missing frå Ávvir
 • kanskje tekniske oppdateringar òg (men dei kan òg gå inn i ein 2.3-oppdatering)
 • installeringsprogram på samisk? kjøpe inn omsetjingsarbeidet? bruka Autshomato?

Oppdatert liste over komande hendingar

 • NoDaLiDa 2011 11-14.5 (Sjur, Trond, Lene, Linda)
 • SD-konferanse onsdag 11-12.5 (BM, BA, Ciprian)
 • Arjeplog-WS søndag 15.5 (Ciprian, Trond, Lene)
 • 6.-7.6. Språkbankens sommarseminar

Ymse

 • konferanse med Trond 2012 (jf. epost)
 • splitting av sma-oahpa frå smanob Møtereferat
 • victoriobrevet må få svar i dag
 • innhaldet i nye dokument i svn bør visast i svn-commit-e-post på same vis som diffane blir