Meeting_2011-06-01

Saksliste for fellesmøtet:

 • oppsummering etter FAD/SD/UiT-møtet med Divvun 31/5-2011
 • arbeidsdeling mellom Divvun og GT
 • korpus
 • planlegging av tida framover:
  • finplanlegging for den nærmaste månaden
  • sumarferieplanar/-tider
  • grovplanlegging for hausten

oppsummering etter FAD/SD/UiT-møtet med Divvun 31/5-2011

 • arbeidsgiveransvar flyttes til UiT fra 1.7.11
 • UiT skal drøfte med Divvun om hvor i organisasjonen Divvun skal inn, men UiT har avgjørelsen. Drøftinga kjem etter sommarferien. Sannsynligvis parallelt med GT under IS.
 • Faglig råd: representanter fra sametinget, samisk høgskole etc.
 • Øremerka midler over statsbudsjettet, separat budsjett og regnskap, rapportering til FAD
 • De som har arbeidet under sametinget, får fast stilling ved UiT, kontraktunderskriving i juni
 • Teknisk-administrative stillinger
 • Navn på gruppa? Divvun?
 • Hvem skal forvalte divvun.no ? idag under sametinget

arbeidsdeling mellom Divvun og GT

 • tydelig på hvem som gjør hva
 • formalisere kravene til arbeidet
 • automatiske tester
 • opplæring til å forstå, lexc-kurs til høsten
 • opplæring til alle på å kunne veilede brukere (installering av f.eks. divvun og ordbøker etc)
 • dokumentasjon, deling av kunnskap for å kunne dekke opp for hverandre
 • Prinsipiell deling:
  • forsking: gt
  • sluttbrukarprogram: divvun
 • Fellesressursar:
  • korpus
  • fst
  • dis
  • infra
 • Tema:
  • oahpa: gt
  • mt: gt (divvun interessert?)
  • ordbøker: divvun (gt interessert?)
  • grammktrl: divvun
  • cat: divvun

korpus

 • Boundcorpus blir delt i to:
  • Samisk + evt oversetting: forvaltes for sametinget
  • Andre tekster: "vi skal behandles på samme måte": under UiT?

Konvertering av korpuset ocrfeil, pdf-feil, teiknsett

 1. spørsmål: korleis rettar vi desse feila
  1. rette manuelt i ein kopi av originalen eller av xml-fila
  2. rette via xsl-konverterings-prosessen og convert2xml.pl
  3. flytte til gullkorpus og rette via leif$feil-formatet
 2. Moglege svar
  1. svn-repositorium med konverterte data: xml som er stabil (dvs. maskinelt korrekt konvertert)

planlegging av tida framover:

finplanlegging for den nærmaste månaden = alt ferdig før sumarferien

 • Giellagiellaforum i Tana 15.-16.juni (Børre, Tomi)
 • Divvun 2.2 (+ ev 2.3) (Sjur, Thomas, Tomi, Børre)
  • Legge inn fra missinglist sme og smj (Thomas)
  • Implementere smaNorm i sma.fst (Thomas)
 • Forvaltningsordboka - møte for å planlegge videre arbeid ( Tomi, Trond, Berit Merete, Thomas, Ciprian)
  • koble sammen parallelle tekster (vi mista nettopp stortingsmeldingane)
  • forbedre konverteringa
  • laga referansekorpusrepositoriet (Børre)
  • parallellkorpus
   • setningsparallellisering (også se på forbedringspotensiale)
   • lage rapport pekere på filer (Tomi)
   • manuelt sjekke parallelle filer i referansekorpuset: arbeidet skal begynnes med FAD-relevante filene (Berit Merete, Ciprian)
  • forbedre lemmatisering i fst? (varianter får samme lemmaform)
  • ordparallellisering
 • Omorganisering:
  • kontraktar (kvar enkelt)
  • pensjon (Sjur)
 • Testbenk:
  • feilmerkingskonvertering (Børre)
  • testing + rapport (Sjur)
 • infra-reorg (Sjur)
 • korpuskontraktar og opprydding før 1.7. (Børre)
 • smaOahpa skal være ferdig før sommerferien, lanseres til høsten (Lene, Trond, Ciprian, Ryan)
  • dialektmerking -> flere fst
  • nobsma - unifisering og tillegg i filene
  • morfaC - flere typer oppgaver, debugging
  • liste over buger som må fikses
 • Norgesuniversitetet smeOahpa (Lene, Biret Ánne, Trond)
  • avtale fellesmøter med universiteter i Helsinki og Oulu (bør avholdes i august)
  • finne programmerer for videre arbeid
  • relade smeOahpa, med dagens fst og utvida leksikon: flytte denne til august?
  • eksport av læringsstier fra Fronter
  • evaluering av bruken av Oahpa med innlogging for SAM-1030 og SAM-1031 vårsemesteret 2011
 • korrigere sma-adj-fst (smaOahpa og sma-dict avhenger av denne) ( Trond, Lene)
  • venter på Lena K - lovt til 3.6 (?)
 • dicts:
  • smenob (Ciprian)
  • smanob (Ciprian)
  • Lulesamisk ordbok (Ciprian, Bruce's sample data)
 • Artikkel til Riga - deadline 1.7.11 (Lene, Trond)
 • Artikkel, abstrakt ferdig 30.9 - en del samarbeid må gjøres før ferien, (Laura, Lene)

sumarferieplanar/-tider

 • Sjur, en gang etter 1. juli
 • Thomas 27.6-29.7
 • Børre 18.6-3.7, 25.7-17.8
 • Tomi 27.6-22.7
 • Berit-Anne
 • Trond 4.7.- 29.7
 • Ciprian 4.7.- 29.7 (iblant working, too)
 • Berit-Merete 4.7 eller 11.7-5.8.11
 • Lene 4.7-5.8.11

grovplanlegging for hausten

Det vart ikkje tid til dette punktet. Vi kjem attende.