Meeting_2012-01-20

Korpus

 • Parallellkorpuset til 10.2. (Som avtalt)
 • L1-korpuset etterpå
  • Mål: Større, betre, tilgjengeleg (m.a. for DeepDict) (Børre)

OOo-spelling

 1. Kyrillisk stavekontroll (store/små bokstavar)
 2. Forbetring av voikko
 3. Portabel voikko til OOo og til nettlesarar (Hfors)
 4. Utvikling av ulike stavekontrolltypar

På bakgrunn av erfaringar med plx seglar dette arbeidet opp som enno viktigare enn før.

Talesyntese

Sjur

Infra2

Sjur

Ordbøker

Cip har produksjonsprosessen. Vi treng dokumentasjon.

Mål: Samkøyring av teknologi for terminologi og ordbøker

Lulesamisk ordbok

 • Divvun har ansvaret for smjnob.
  • Til Jokkmokk: Vi presenterer det vi har i Apertiumdict
 • Seinare:
  • Divvun arbeider med formatet
  • Lulesamiske miljø ser på innhaldet
  • Giellatekno (Ciprian) konverterer til relevante format

Risten2

Børre har ansvaret for dette prosjektet.

 • Nytt søkegrensesnitt
 • Termredigering

Nytt søkegrensesnitt

Ordbøker og terminologi har same teknologi og grensesnitt.

Termredigering

Exist