Meeting_2012-02-07

Møte Sjur/Trond 7.2.12.

Saksliste

 • Rutiner for arbeid i lexc-leksikon
 • Ficti/L1-korpus
 • svn -- branch og oppdatering
 • Forrest -- rutiner?
 • Geo
 • Bugzilla

Rutiner for arbeid i lexc-leksikon

Stikkord: Alt arbeid med fst-ane har konsekvensar for alle andre komponentar.

 • fst-ane blir brukt til analyse og generering.
 • derfor: vi testa generering for å sjekka at morfologiane/språkmodellane er korrekte. Skjerp rutinane!

Shellscript for å sjekke lemmagenerering:

testadj.sh
testnoun.sh
testproperlexc.sh
testverb.sh

Ficti/L1-korpus

Status quo:

Det skjønlitterære korpuset har vore urørt lenge. Det må ryddast opp i etter at parallellstresset er over.

Arbeid framover:

 1. brev og kontraktar no, dvs neste veke (13.-17.2.)
 2. oppfylging etter 1. mars
 3. korpusarbeid etter 1. april / Hunspell/Ávvir

svn

I utgangspunktet har Børre ansvaret for å hjelpa folk med svn. I konkrete tilfelle kan vi fordele arbeid på anna vis. Måte å arbeide på: Melde ting til Bugzilla.

mail

Sjå eksisterande dokumentasjon når vi treng nye e-postlister. Oppdater dokumentasjonen om det trengst. Spør om du treng hjelp.

branches og oppdatering

Git (svngit) er eit mogleg svar på dette, men det treng i så fall dokumentasjon og testing.

Sjur ser på det.

Forrest -- rutiner?

Meld problem til Bugzilla.

Geo

Tankar og diskusjon om korleis Divvun og Giellatekno bør utvikla geo-ressursen.

Bugzilla

Vi treng ein gjennomgang, ei prioritering. Skal nokre av buggane ha anna tilordna? I tilfelle bør dei få det.

Forslag: vi held eit separat lyskemøte med desse personane (opne buggar i parantes):

 • 28: tomi.k.pieski@uit.no
 • 23: boerre@skolelinux.no
 • 20: ciprian.gerstenberger@uit.no
 • 19: sjur.n.moshagen@uit.no
 • 16: thomas.omma@uit.no
 • 2: trond.trosterud@uit.no

buggjennomgangsmøte: 7.2. 2012 kl. 10